Zákon o službách je nutné revidovat

* LN Jak po půl roce platnosti hodnotíte nový zákon o sociálních službách?
Už před jeho nástupem jsem říkal, že ho považuji za nakročení správným směrem, ne však za výslednou podobu systému sociálních služeb. A na má slova bohužel došlo. Ukazuje se, že podle tohoto zákona systém sociálních služeb nemůže pracovat. Vedlo by to v podstatě k finančnímu kolapsu a také ke kolapsu celé řady provozovatelů sociálních služeb.

* LN Takže myšlenka je správná, ale ten konkrétní model nastavený zákonem nefunguje?
Ano. Myšlenka přivést peníze za klientem je správná. Ale zřejmě nebyly nastaveny správně některé parametry pro jednotlivé stupně příspěvku na péči. Už dnes víme, že místo 8,9 miliardy, jak je v rozpočtu, nás ten systém letos bude stát 12 miliard.

* LN Kde k tomu rozdílu došlo?
Ukazuje se, že celá řada pobíratelů příspěvku na péči, především na prvním stupni, to bere spíše jako vítané přilepšení čistých příjmů nežli jako prostředky, které má využít na nákup sociálních služeb. Lidé je použijí pro osobní potřebu a díky tomu se ty peníze do systému nevracejí. Téměř polovina všech žádostí o příspěvek jsou žádosti o první stupeň. Ukazuje se, že v domovech pro seniory jsou velmi často umístěni lidé, kteří nemají dokonce vůbec žádný nárok na příspěvek na péči. Přitom v těchto zařízeních by měli být lidé, kteří vyžadují už vlastně celodenní péči. Takže se bude muset restrukturalizovat i síť poskytovatelů lůžkových služeb.

* LN Kdy dojde k nápravě?
První opatření už chystáme v rámci vládního stabilizačního balíčku a připravujeme i další kroky. Průběžně provádíme vyhodnocování funkčnosti zákona. Máme data za první půlrok a také detailně zpracováváme analýzy z jednotlivých krajů. Bude muset být provedena větší revize systému sociálních služeb včetně revize zákona, a to na základě širší politické shody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *