Z léčby psem nebohatne konto, ale duše

Canisterapie. Pojem, který encyklopedie z roku 1995 ještě nezaznamenala, ale o desetiletí později se o léčbě prostřednictvím psa ví mnohem víc. Byla o ní napsána řada diplomových a jiných prací, na intemetu najdeme etický kodex canisterapeuta, existují občanská sdružení, jejichž členové se svými psy přicházejí za nemocnými i hendikepovanými, aby jim pomáhali. Pro Zdeňka Tauera, který patří k vytrvalým propagátorům canisterapie a zakladatelům canisterapetického svazu CANTES, je zooterapie téma, jímž se v posledních letech zabývá takřka denně.

* Proč?

Hodně lidí přispívá na charitativní účely. Mimo jiné také na zlepšení podmínek nemocných a trvale postižených, dětí v ústavech, seniorů v domovech a penzionech pro důchodce a podobně. Vedle materiální podpory je ale nutné zlepšovat jejich psychiku i fyzickou kondici. A právě to dělá zooterapie, k níž se ve světě využívá koní, delfínů, ptáků, malých hlodavců, rybiček, koček a samozřejmě také psů. Zvířata se buď chovají přímo v ústavech, nebo se za nimi jezdí. Jejich pozitivní vliv je prokázán. Konkrétně canisterapie odbourává strach, posiluje psychiku a je schopna rozvíjet pohybové schopnosti hlavně u nemocných a hendikepovaných.

* Kde a jak lze canisterapii uplatnit?

Pes splňuje mnoho kritérií pro pomoc klientům ve školských a zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, charitativních institucích, organizacích pracujících s dětmi a mládeží i v rodinách s postiženým dítětem. Jak už bylo řečeno, cílem je zlepšovat psychiku, ale také rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, uvolňovat spastické stavy. Pes může být také motivací pro plnění nejrůznějších úkolů. Canisterapie se využívá také k potlačování agresivity i hyperaktivity.

* Můžete doložit efekt canisterapie nějakým konkrétním příkladem?

Při výkonech canisterapetických týmů CANTES se měřila teplota v místech přenosu energie u těžce postižených klientů (na chodidlech, v podkolenní jamce a na hlavě) před a po polohování. Zjistilo se, že teplota postupně stoupla z počátečních 0,4 stupně Celsia až na 5,4 stupně po osmnácti měsících pravidelné terapie, což svědčí o klientově stále se lepšící reakci na přítomnost psa.

Snažím se získat odborníka, jenž by se k těmto výsledkům vyjádřil a případně poradil. Změny teploty ukazují na uvolňování spastických stavů a dobrou pohodu klienta. Při canisterapii jsme se rovněž přesvědčili, že slepé děti ztrácejí při příjemném dotyku psa obavu z okolí…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *