Vyzývací bulletin – Mezinárodní seminář o zooterapiích

Vážení přátelé,

 

naše organizace, která se již léta zabývá praktickou i teoretickou canisterapií , získala další grantovou podporu pro uspořádání čtvrtého ročníku Mezinárodního semináře o zooterapiích. Tento seminář se uskuteční ve dnech 23.6. – 25.6.2006, a to v Brně na Výstavišti. Seminář bude tentokrát tématicky zaměřen na vytváření norem praxe II, seminář bude uspořádán především formou workshopů.

Seminář opět probíhá současně s mezinárodní výstavou psů Intercanis.

První tři ročníky semináře proběhly velice úspěšně – viz http://www.sdruzenifilia.cz/index_en.htm; nebo na adrese www.ctasociace.cz a byly z nich vydány sborníky v českém a německém jazyce.

Finanční náklady uspořádání nese naše organizace a není žádný konferenční poplatek. O nutnosti a jejich výši dalších plateb ze strany účastníků ( cestovné, ubytování a stravné) budete informováni později, až budeme mít kompletní informace o výši získaných grantů.

Jednacím jazykem semináře bude čeština a němčina (tlumočení mezi těmito jazyky zajištěno).

Ubytování je zajištěno opět na kolejích Masarykovy univerzity, ul. Vinařská, Brno (velmi blízko areálu výstaviště – ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím). Přesné umístění dostanou přihlášení zájemci v dalším dopise na mapce.

Doporučujeme vzít s sebou prezentační materiály Vaší organizace (možnost prezentace formou panelů).

Prosím, diskusní příspěvek si připravte na téma „ normy praxe II “ ( přednést, jaká pravidla praxe ve Vaší organizaci provozujete a která se Vám nejvíce osvědčila), prezentace činnosti organizace jako takové bude možná jen formou posterů – na panelech.

Přesný rozpis programu semináře i doprovodného programu dostanete později. Přihlášku na seminář naleznete v příloze již nyní.

 

Po skončení semináře ( v neděli 25.6. odpoledne) proběhne Valná hromada CTA

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se, že Vám seminář, který bude opět určitě velmi zajímavý a přínosný, bude líbit a přinese mnoho nových poznatků a kontaktů.

 

S pozdravem Miluše Nechvátalová

( statutární zástupce sdružení Filia)

 

 

Nezapomeňte si přesně označit objednávku ubytování a stravování!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *