Výstava je o setkávání lidí a pomoci

Kladno – Jedinečná výstava fotografií manželů Evy a Zdeňka Švecových z Kladna byla v minulých dnech zahájena v prostorách kladenského zámku. Expozice černobílých snímků nazvaná Setkání jako symbol vystihuje práci kladenských dobrovolníků, kteří bez nároku na honorář pomáhají zejména starým a nemocným lidem. Protože spoluautorka fotografií, Eva Švecová, je zároveň dobrovolnicí a specialistkou na canisterapii, mají návštěvníci výstavy možnost po celý měsíc zhlédnout, jak tato práce za asistence psích přátel vypadá ve skutečnosti. Přestože díky objektivu Zdeňka Švece dostávají záběry nemocničních lůžek a mnohdy imobilních pacientů také umělecký rozměr. Lidskost se z nich ale v žádném případě nevytrácí, ani pocit, že aktéři na snímcích jsou s fenkou Aerin skuteční přátelé. “Mezi dobrovolníky v Kladně jsem zatím jediná, kdo se zabývá canisterapií, ale vzhledem k tomu, že o tuto službu začal být v poslední době zvýšený zájem a zvou si nás i do mateřských a speciálních škol, je již sedm čekatelů se psy, kteří by měli v dohledné době získat speciální výcvik pro práci s lidmi,” uvedla Eva Švecová. Protože podobných témat k fotografování přibývá, chystají manželé Švecovi další sérii snímků. “Pracuji jako vakuový technik, ale fotografií se zabývám od třinácti roků. Chodím po světě a dívám se kolem sebe a snažím se zvěčnit všechno, co má nějakou symboliku,” uvedl Zdeněk Švec, jenž předává své fotografické zkušenosti dětem v základní umělecké škole. Díky tomu, že unikátní záběry ze života nemocných lidí, jimž chvíle strávené se zvířetem zpříjemňují život, může zhlédnout kdokoli z veřejnosti, snáze se tak překonávají předsudky a pes je považován za plnohodnotného partnera. “Vedoucím zdravotnických zařízení se snažíme vysvětlit, jak je důležité nejen dokonale čisté prostředí, ale také to, aby se v něm lidé cítili dobře a nebylo jim smutno. Díky canisterapii je možné tohoto souladu dosáhnout,” doplnila Eva Švecová.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *