Výroční zpráva Podané ruce – Psí pac z Podkrkonoší 2006

Podané ruce – Psí pac z Podkrkonoší

Výroční zpráva o činnosti v roce 2006

 

Organizační jednotka Psí Pac z Podkrkonoší byla založena 28.5.2003 na základě usnesení představenstva společnosti Podané ruce, o.s. Její hlavní náplní je provádění canisterapie a osvěta canisterapie.

 

 

Členové: Jarmila Rybová – německý ovčák Ambra

Marta Tauchmanová – rotvajler Arisa

Daniela Hoblová – německý ovčák Šaryk, belgický ovčák malinois Fixi

Eva Neumannová – zlatý retrívr Dundee, border kolie Bobeš

Jana Halbichová – zlatý retrívr Scotty

Ivona Schejbalová- německý ovčák Sorbon

Marcela Tomíčková-anglický setr Al

Vendula Pešková – foxteriér Delfie

 

 

Canisterapeutická činnost organizační jednotky Psí Pac z Podkrkonoší probíhala v roce 2006 v zařízeních, která již pravidelně navštěvujeme, ale také jsme naši činnost rozšířili i o další zájemce.Jako každý rok, i letos probíhaly jednorázové akce, které bývají určeny zejména dětem.

Letos poprvé naše organizační jednotka pořádala canisterapeutické zkoušky.Prostory nám propůjčil kynologický klub Nový svět ve Dvoře Králové nad Labem a zkušební komise k nám přijela ze společnosti Podané ruce ze severní Moravy.Většina členů zkoušky obnovovala. Dvě stávající členky navíc složily zkoušku se svým druhým psem, Daniela Hoblová s Fixi a Eva Neumannová s Bobešem.Úspěšně složily zkoušku také dvě nové členky, Marcela Tomíčková s Alem a Vendula Pešková s Delfie.

 

 

 

Pravidelná canisterapeutická činnost :

 

-Pomocná internátní škola Jaroměř

-návštěvy 1x za 14 dní

-střídají se čtyři stálí klienti se skupinou náhodně vybraných dětí

-hry se psy, povídání, polohování

-Speciální mateřská škola Hostinné

    -návštěvy 1x za 14 dní

-canisterapie probíhá ve větších skupinách,vždy pro celé oddělení,střídají se mladší a starší

děti

-v oddělení s mladšími dětmi navíc probíhá individuální canisterapie s autistickou dívkou

-děti s vadami řeči, hyperaktivní děti, autisté…

-Ústav sociální péče pro mládež Čtyřlístek, Markoušovice

-návštěvy 1x za 14 dní

-střídá se asi 8 klientů po dvou skupinách

-Speciální základní škola Jičín

     -návštěvy 1x za 14 dní probíhaly jen v prvním pololetí letošního roku

-canisterapie zde probíhá jednak dopoledne v rámci školního vyučování a jednak

odpoledne, kdy do školy dochází rodiče se svými dětmi

-hyperaktivní děti, zrakově postižení, mentálně postižení, autisté…

-„Malý princ“-agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené Úpice

-návštěvy 1x za 14 dní

-rodiče zde docházejí se svými dětmi

-individuální canisterapie, také polohování

-klienti se střídají po půl hodině, celkem 7 klientů

-mentálně i tělesně postižení,vozíčkáři, epileptici, autista…

-Speciální základní škola Trutnov

-zde proběhlo 10 návštěv v průběhu prvního pololetí letošního roku

-canisterapie probíhala v odpoledních hodinách, rodiče docházely se svými dětmi

– skupina 8-10 klientů

-hry se psy, polohování, povídání o psech…

-NONA-společnost zdravotně postižených Nové Město nad Metují

-návštěvy 1x za 14 dní zde začaly probíhat od října tohoto roku

-střídají se 2-4 děti po čtvrthodině, celkem asi 12 klientů

-hry se psy, polohování

-Speciální základní škola Hostinné

     -návštěvy 1x za měsíc zde začaly probíhat v druhém pololetí tohoto roku

-skupina 8 klientů, různá mentální postižení, většinou mobilní děti

-Domov důchodců Černožice

-návštěvy 1x za měsíc

-canisterapie na pokojích klientů, mazlení se psy, povídání…

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, ul. Roháčova

-návštěvy 1x za měsíc

-canisterapie jednak ve společenské místnosti přibližně pro 20 klientů, také návštěvy na

pokojích, polohování

-Domov důchodců Trutnov

-zde proběhly v letošním roce 3 návštěvy

-canisterapie ve společenské místnosti i návštěvy na pokojích

-Mateřská škola Holohlavy

-návštěvy 4x za rok

-hry se psy pro děti, povídání o psech

 

 

 

 

Jednorázové akce v roce 2006

 

  • 4.2006 -přednáška o canisterapii pro studenty Střední zdravotnické školy v Hostinném

-teorie i praktické ukázky canisterapie

1.5.2006   -canisterapeutický koutek pro veřejnost na oslavách 1.máje v Jičíně

-spolupráce se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým v Jičíně

20.5.2006 -Dětský den na kynologickém cvičišti v Jaroměři

-děti plnily různé úkoly se psy, za to dostávaly odměny

28.5.2006 -Dětský den v Hoříněvsi

29.5.2006 -ukázka canisterapie pro děti z mateřské školy Babice

1.6.2006   -Dětský den na kynologickém cvičišti ve Dvoře Králové nad Labem

-canisterapeutický koutek, hry a mazlení se psy

  • 6.2006 -Dětský den v Dubenci, děti plnily různé úkoly se psy
  • 6.2006 -beseda pro děti z Mateřské školy Žlunice

-povídání o psech, hry se psy

23.6.2006 -Mateřská škola Verdek

-hravé a poučné dopoledne pro děti

24.6.2006 -Dětský den ve Velichovkách

11.7.2006 -návštěva na táboře pro rodiče s dětmi v Bělči nad Orlicí

-mentálně postižené děti

-hry se psy, mazlení

15.7.2006 -návštěva na táboře v Neratově

-pěstounské rodiny

1.9.2006   -Roudnice-odpoledne pro děti k ukončení prázdnin

8.9.2006   -Nesytá, účast na dětském táboře pro klienty ze speciálních ústavů Trutnovska

-tábor pořádaný Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Dvůr Králové n.L.

9.9.2006    -Chvaleč, středisko Kateřina

-canisterapeutické odpoledne v rámci pobytu pro mentálně i tělesně postižené děti

30.9.2006 -canisterapeutické zkoušky ve Dvoře Králové nad Labem

13.10.2006 -Sportovní odpoledne pro děti z Pomocné internátní školy Jaroměř

-hry a soutěže se psy

-akce dotovaná Městským úřadem Jaroměř

29.10.2006 -Velká Úpa

-víkendová akce pro klienty ze speciálních ústavů Trutnovska

-akce pořádaná Sdružením pro pomoc mentálně postiženým Dvůr Králové n.L.

 

Plán na příští rok:

 

V následujícím roce bude organizační jednotka pokračovat ve stávající činnosti.Plánujeme také spolupráci s Mateřskou školou Babice,která má zájem o pravidelné canisterapeutické návštěvy.

Nadále se budeme snažit hledat nové členy, protože počet zájemců o canisterapii ze strany klientů stále roste.Členství v naší organizační jednotce od roku 2007 přislíbila Hana Lhotská, která má již se svým psem složeny canisterapeutické zkoušky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *