Vodítko 1/2007 (vydáno v dubnu 2007)

V tomto čísle najdete:

 • ü Úvodník
 • ü Canisterapie
 • × Základní minima pro uchazeče o post canisasistenta / canisterapeuta
 • × Beskydský voříšek
 • × Co mi mojí drazí dali a vzali
 • × Psí den
  • ü Osobní asistence
 • × Nový zákon o sociálních službách
 • × Shrnutí změn v systému poskytování sociálních služeb
 • × Registrace poskytovatelů sociálních služeb a zavádění standardů kvality
 • × Dotace a sponzorské dary
 • × Veřejná sbírka na podporu osobní asistence
 • × Pomáhejte s námi !
  • ü Informatorium
 • × Křesadlo
 • × Vdavky


Úvodník    

 

Vážení přátelé,

a musím napsat i kamarádky a kamarádi. Za těch skoro sedm let existence občanského sdružení Podané ruce jsem se k mé velké radosti mohla s mnohými z vás spřátelit natolik, že si mohu dovolit vás oslovit důvěrněji.

Znají se nejen naše rodiny ale i naši pejsani. Společné procházky, výlety, účast na akcích pro děti, návštěvy v ústavech, kde se na psí terapii těší mnoho klientů, nás dalo za ta léta dohromady. A to je jen dobře. Vždyť v dnešní hektické přetechnizované době je přátelství největší výhrou.

Určitě jste čekali bilancování. Co se povedlo občanskému sdružení Podané ruce za rok 2006, co se nesplnilo a tedy honem budeme chyby napravovat. Také mé každoroční nabádání, že pracuje málo členů, ještě méně je přispěvatelů do Vodítka, že není zájem o výcvik psů, který se nám na cvičišti ve Frýdlantu nad Ostravicí podařilo zorganizovat, už asi neuslyšíte ani to nezmíním ve Vodítku. Smířila jsem se s tím, že mnoho lidí se rychle nadchne a se stejnou rychlostí jejich zájem o věc vyprchá.

Tato slova neberte prosím jako moji rezignaci nad stavem věcí! Já jsem stále nadšená myšlenkou aktivního pomáhání handicapovaným. Spolu s těmi nevyhořelými nadšenci pro canisterapii i osobní asistenci se snažíme organizovat i provádět obě odbornosti, které jsme si všichni při zakládání Podaných rukou vytýčili.

Vracím se ke konstatování, že mnohé z vás je mi ctí a velkým potěšením oslovit milí kamarádi, je dobře, že jsme a že se máme rádi.

 

Helena Fejkusová


 • ü Canisterapie

 

Mám štěně. Je to zlatý retrívr a jmenuje se Annete. Aneta – andělská tvář. Začínám ale tušit, že jsem ve skutečnosti koupila něco jiného, a to křížence stíhačky a krokodýla. Internetový a televizní kabel máme postupně rozkousané a spojené několikrát, psíkovi se totiž nelibí, že se díváme do těch hloupých beden a nevěnujeme se něčemu užitečnému, třeba trhaní ponožek. Když moje malá třicetikilová holka vyválená v blátě od hlavy až po ocas letí nadzvukovou rychlostí a vráží mi do klína, obávám se o zdraví své a svých budoucích klientů. Doufám totiž, že se mi podaří z ní vychovat spořádaného a důstojného canisterapeutického psa! Zvědavcům vykládám, že bude dělat canisterapii. Je to ale velice široký pojem, který zahrnuje různé formy aktivit se psem.

V roce 2003 na prvním brněnském semináři o zooterapiích byla vytvořena Canisterapeutická asociace (CTA) a byly popsány některé formy canisterapií. Jsou to především AAT, AAA a AAE. Jsou to anglické zkratky, podíváme se na ně zblízka:

AAA (Animal Assisted Activites) neboli aktivity se psem – kontakt člověka se psem, především kvůli pocitu pohody a zlepšení psychického stavu klientů. Jde o přirozenou činnost, kdy si klienti se psem hrají, mazlí se, klienti psa hladí a pes provádí jednoduché úkoly – nosí hračky aj.

AAT (Animal Assisted Therapy), terapeutická činnost se psem – kontakt člověka se psem, zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Při této činnosti je stanoven cíl každé návštěvy u konkrétního klienta, vedou se záznamy a výsledek je měřitelný.

AAE (Animal Assisted Education) nebo vzdělávání a výchova pomocí psa.

Rozdíl mezí těmito druhy činností jsou nejenom v náplni práce, ale hlavně v míře kvalifikace canisterapeuta – psovoda. Aktivity se psem může vykonávat každý, kdo má složené canisterapeutické zkoušky. Nepotřebuje k tomu odborné vzdělání a nevede o své práci záznamy. Naopak, terapeutická a vzdělávací činnost vyžaduje určitou kvalifikaci. Na poslední valné hromadě CTA, která se konala v lednu v Praze, byl udělán pokus definovat jak výše uvedené pojmy, tak i pojem canisterapeut a canisterapeutický tým. Obecně se uvažuje, že když psovod má potřebnou kvalifikaci, tak provádí terapii, když nemá – zůstává u aktivit se psem. Ideální stav věci – fyzioterapeut má psa, složí s ním zkoušku a jeho práce bude zahrnovat i canisterapii. Když se ale podíváme na definici canisterapeutického týmu zjistíme, že se mluví vždy o dvojici člověk – pes. Proč se na to nepodívat trochu jinak? Provádím aktivity se svým psem v domově důchodců, protože nemám zdravotní nebo pedagogické vzdělání. V případě, že se domluvím s místním fyzioterapeutem a budu pracovat s ním podle jeho pokynů, náš tým budou tvořit psovod, odborník a pes. Výsledkem naší týmové práce bude canisterapie.

Myslím si, že se musíme zaměřit právě na výsledky týmu. V takovém případě tým mohou tvořit pes a několik lidí. Samozřejmě, organizace musí mít konkrétní definice canisterapeutického psa, psovoda a podmínky, podle kterých je možná spolupráce s odborníkem v té či jiné oblasti. Předkládáme vám návrh canisterapeutického minima pro zájemce o canisterapii.

 

ZÁKLADNÍ MINIMA PRO UCHAZEČE O POST CANISASISTENTA / CANISTERAPEUTA (VŠ vzdělání)

= Přijato jednohlasně VH CTA v Českých Budějovicích dne 17.11.2006 =

Požadavek Kontrola požadavku
1. starší 18 let kontrola OP
DŮVOD: osoba musí být trestně zodpovědná
2. bezúhonnost výpis z rejstříku trestů nebo podepsané čestné prohlášení žadatele
DŮVOD: osoba musí být bezúhonná neboť bude v kontaktu s klienty sociálních, školských a zdravotních zařízení mj. v roli autority
3. ukončené vzdělání vyšší

než základní (SOU, SŠ)

předložená kopie vysvědčení nebo předložený životopis zakončený větou „Čestně prohlašuji že mnou výše uvedené údaje jsou úplné a zcela pravdivé“
DŮVOD: osoba musí mít ukončené vzdělání vyšší než základní aby splnila podmínky pro možnost vstupu na pracoviště sociálních, školských a zdravotních zařízení.
4. Praxe v kynologii

(např. majitel psa staršího třech let ve vlastní péči od štěněte, chovatel, působení v ZKO, výstavy, praxe v útulku nebo výcvikovém středisku, apod.)

pohovor a předložený životopis,

(př. očkovací průkaz psa, výstavní posudky, platební doklady za členství v ZKO, potvrzení o brigádě v útulku, potvrzení o dobrovolnictví

v útulku, fotografie štěněte a

rostoucího psa ve vlastnictví,

certifikát o registraci chovatelské stanice apod.)

 

DŮVOD: osoba musí mít alespoň minimální praxi v oboru kynologie a to alespoň formou přímého držení psa a praxí v jeho výchově a péči o něj po dobu minimálně tří let , což zaručuje zkušenost s vývojem psa od štěněte přes dorost a pubertu po dospělého jedince
5. Pozitivní vztah k lidem, povědomí o základech První pomoci pohovor a předložený životopis

zakončený větou „Čestně prohlašuji že mnou výše uvedené údaje jsou úplné a zcela pravdivé“

6. Znalost Etického kodexu canisterapeuta a jeho plná akceptace -souhlas s ním pohovor a podepsané prohlášení o akceptaci Etického kodexu canisterapeuta

 

Irina Tkačová


Beskydský voříšek

 

Za krásného pozdně letního počasí se 16. září 2006 konal v areálu kynologického klubu ve Frýdlantě n. O. 1. ročník výstavy voříšků a psů bez PP – Beskydský voříšek. 74 přihlášených čtyřnohých přátel člověka a jejich dvounohých pánečků z celého Moravskoslezského kraje bylo překvapením nejen pro samotné pořadatele, ale také pro řadu malých i velkých diváků. Již od brzkého rána přijížděli krasavci a krasavice nejrůznějších plemen a kříženců. Sotva splnili povinnou veterinární přejímku a dostali vytoužený katalog, začalo studium časového harmonogramu a připravených soutěží. Psi byli rozděleni do čtyř kategorií – mini a maxi voříšek a mini a maxi plemeno. Posuzování psů bylo pro čtveřici rozhodčích opravdovým oříškem, protože jejich inspirací a motem celé výstavy je citát George Gordon Barona: „Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských chyb“. Právě proto velký důraz při posuzování kladli rozhodčí na povahu pejsků, jejich vztah k lidem a ostatním psům, souhru psa a psovoda. Některým přihlížejícím se mohlo zdát, že favorité jsou jistí a o to větší bylo pro ně překvapení, když vše dopadlo úplně jinak. Beskydský voříšek musí být voříškem tělem i duší a někdy ještě více tou duší, a tak se stalo, že absolutním vítězem se stala šestiletá fenka yorkshirského teriéra Sindy Renáty Chytilové. Svou radostí ze života a vztahem k okolí udolala všechny rozhodčí. Mnozí vystavovatelé získali inspiraci do příštích ročníků od těch úspěšnějších a věříme, že pilně trénují doporučení, které od rozhodčích dostali. Nejúspěšnější byli oceněni poháry a řadou hodnotných cen, ale ani ti méně úspěšní nepřišli zkrátka. Vždyť jen ten prožitek z krásného slunečného dne plného usměvavých čtyřnohých a dvounohých účastníků stál určitě za to, k tomu něco dobrého k zakousnutí a na chuť, diplom na zeď a odznáček s Beskydským voříškem na batůžek. Kdo se přeci jen necítil na největšího krasavce, mohl zabodovat v řadě dalších vyhlášených soutěžích – nejstarší a nejmladší pes, největší sympaťák, nejtěžší pes, nejvzdálenější účastník a odpoledne pak v kláních – nejrychlejší přivolání, soutěž mladý vystavovatel a pejsek šikula. Jednotlivé sou-těže byly proloženy ukázkami aktivit, kterým se členové frýdlantského klubu věnují – ukázky tance se psem, agility, výcviku poslušnosti a obrany. A tak to rychle uteklo, že najednou bylo odpoledne a pan rozhodčí odpískl poslední start běhu pejska o nejrych-lejší přivolání a najednou už nám zbyly jen krásné vzpomínky na jednu velmi příjemnou akci. Nezbývá nám, než si ji každý víkend pouštět na DVD a vzpomínat…, ale už se zase těšíme na další, již 2. ročník, který bude plný zajímavých překvapení pro všechny soutěžící i diváky . Tak pokud jste zvědaví a chtěli byste příště strávit pěkné chvilky se čtyřnohými kamarády, přijďte. 2. ročník se koná – 15. 9. 2007 a veškeré informace z loňského a pro letošní ročník najdete na www.beskydskyvorisek.blog.cz, jste srdečně zváni. Dali jsme si vysoké cíle, takže se můžete těšit na ještě větší podívanou a pokud nevěříte, zeptejte se Helenky nebo Katky.

 1. S. Myslím, že naši canisterapeuti svými dušičkami na Beskydského voříška mají

Ahoj za pořadatele Petra Glossová

 

 

Co mi mojí drazí dali a vzali

 

 • dali mi dětské hry, byli mi kamarády
 • jejich ťapky mně občas ušpinily a já měla doma problém
 • nikdy jsem nebyla sama i když mě kamarádi opustili, zvířata byla vždy se mnou
 • viděla jsem je přicházet na svět i umírat, poznala jsem už v dětství, že smrt patří k životu
 • proměny z přátelství v lásky jsem neprožívala sama, psí kamarádi mi naslouchali
 • na rozchody nebo tápání jsem nebyla sama, mé stesky nikdy neprozradili
 • naše děti se rodily do přirozeného prostředí, kde vedle sebe žijí lidé a zvířata
 • s našimi dětmi si hráli, občas je ušpinili, ale všichni jsou stále kamarády

 

 

Vidíme je přicházet na svět, jsme při jejich skonu, seznámili nás s mnoha lidmi a zvířaty, s mnohými z nich jsme se spřátelili, ale bez našich psů bychom se určitě minuli bez velkého povšimnutí. Učí nás toleranci, komunikaci, relaxaci, lásce.

 

…..život je krásný…..vedle mě vrní kočka a u nohou mi leží pes…

Helena Fejkusová

 

Psí den

 

Akce – dne 14. 10. 2006 se konala malá komorní a veselá výstava psů v areálu Náš svět -centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno.

 

Na páníčky i jejich psy byly kladeny tyto nároky:

 • předvedení kázně psa
 • předvedení psa v práci na překážkách
 • předvedení psího miláčka v kroku a poklusu
 • prověření čichových schopností – vyhledání dobroty
 • souhra psa a jeho pána – udělej, co mi na očích vidíš! Myšleno pes páníčkovi a zajisté i páníček psovi.

 

Porota byla sestavena z dětských i dospělých klientů ústavu. Byli ,,přísní a neúplatní“, zkoušela jsem je ukecat i uplatit piškoty, nedali se. Nechali vyhrát své sestřičky s jejich pejsany, a to je v pohodě. Tak to má být. A my jsme s Jenny dostaly cenu útěchy, tedy Jenny dostala dobroty a žvýkací kostičky a byla oplácávána všemi přítomnými a já se na to koukala a byla jsem ráda, že jí mohu dělat garde a že jsem ji mohla na akci přivést autem aby se cestou neurousala a neunavila.

 

 

Tak až budou zase pořádat v Pržně lidičky psí den, nechte se pozvat od svého psa a taky mu dělejte „servicemana“ nebo „servicewoman“, ať se dostanete mezi lidi!

 

 • ü Osobní asistence

 

Nový zákon o sociálních službách

 

Od ledna tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách. Tento zákon mimo jiné mění výše a způsob výplaty příspěvků a také způsob financování sociálních sužeb. Hlavní informace pro naše klienty – budou dostávat nový příspěvek na péči, který je určen na platby za sociální služby. Hned jsem se setkala s názory, že invalidé si opět polepšili, budou dostávat spoustu peněz a stejně s tím nejsou spokojení… Podobné názory většinou pramení z nedostatku informací. V médiích často uvádějí jen jeden aspekt celého problému a zapomínají na souvislosti. Pokusím se to tedy uvést na pravou míru a podívat se na novinky, které přináší nový zákon naším klientům i nám, občanskému sdružení Podané ruce jakožto poskytovateli sociálních služeb.

Dříve člověk, potřebující pomoc jiné osoby, dostával důchod zvýšený pro bezmocnost – částečnou, převážnou nebo úplnou. Od nového roku jsou čtyři stupně „závislosti na pomoci jiné osoby“. Všichni, kdo dostávali tzv. bezmocnost, budou zařazení do nových skupin automaticky a od ledna by měli dostávat nové příspěvky.

Při částečné bezmocnosti je to I. stupeň a příspěvek ve výši 2000,- Kč, při převážné bezmocnosti – II. stupeň a 4000,- Kč a při úplné bezmocnosti – III. stupeň a 8000,- Kč. U dětí do 18 let tyto částky jsou o 1000, – Kč vyšší. O IV. stupeň (11000,- Kč) je možné požádat od ledna. V případě, že někdo nemá zvýšení pro bezmocnost, od nového roku musí zažádat o příspěvek na péči podle nového zákona.

Tato informace byla v médiích prezentována velice často. Stejný zákon však ruší zvýšení pro bezmocnost a příspěvky pro péči o osobu blízkou – tato skutečnost byla nějak opomíjena. Stejně se neuvádělo i to, že stát výrazně zmenšil dotace sociálním službám a ukládá nám vyšší ceny. Konkrétně u služeb osobní asistence to je 65 až 85 korun na hodinu. Dokonce jsem přečetla zprávu o tom, že postižení občané dostanou výrazně větší částky „na ruku“, budou sami svobodně rozhodovat o tom, jaké služby za tyto peníze nakoupí a tím vznikne zdravá konkurence mezi poskytovateli. Situace je ale jiná. Terénních sociálních služeb je nedostatek. Neinformovaný obyvatel se dozví, že jeho soused – vozíčkář dostane osm tisíc a to je přece slušná částka. Jenže soused už nedostane „bezmocnost“ a jeho rodina – příspěvek pro péči o osobu blízkou. Takže 8000 Kč minus 1800 Kč (bezmocnost) minus 5400 Kč (příspěvek na péči o osobu blízkou). Zbývá 800 korun, o které se fakticky polepší. Mně tato částka už tak velká nepřipadá…

Jak už bylo řečeno výše, zákon nám ukládá zvýšení ceny na naše služby. Tento rok jsme začali u minimální stanovené částky 65 korun na hodinu, což se ještě může změnit. Do 30. června tohoto roku musíme podat žádost o registraci jako poskytovatel sociálních služeb. Poskytované služby musí splňovat standardy kvality, dodržování kterých budou kontrolovat školení inspektoři. Jakmile budeme registrováni, můžeme očekávat audit kdykoli. Proto teď vytváříme metodiku poskytováni služeb osobní asistence a v dubnu plánujeme zažádat o tzv. „dobrovolný“ audit, který ukáže naše silné i slabé stránky a připraví nás na další práci.

 

Shrnutí změn v systému poskytování sociálních služeb

Informace na: www.mpsv.cz

 

Příspěvek na péči

 

 • nově zavedená sociální dávka pro občany v těžké sociální situaci
 • touto dávkou se nahrazuje důchod pro bezmocnost
 • ruší se příspěvek při péči o osobu blízkou, který byl poskytován osobám pečujícím o osoby s přiznanou bezmocností nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči

 

 

Příspěvek na péči se poskytuje:

 • osobám starším jednoho roku věku závislým na pomoci jiné osoby (nesoběstačným)
 • tyto osoby podle schopnosti zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačný zákon rozděluje do čtyř stupňů závislosti

 

 

Stupeň závislosti Příspěvek na

péči dospělý

Příspěvek na péči dítě

(do 18-let)

I. Lehká závislost na pomoci jiné osoby 2 000 Kč/měsíc 3 000 Kč/měsíc
II. Středně těžká závislost na pomoci jiné osoby 4 000 Kč/měsíc 5 000 Kč/měsíc
III. Těžká závislost na pomoci jiné osoby 8 000 Kč/měsíc 9 000 Kč/měsíc
IV. Úplná závislost na pomoci jiné osoby 11 000 Kč/měsíc 11 000 Kč/měsíc

 

 

Účel příspěvku na péči:

 • Přispět osobám, které jsou pro svou nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci zejména prostřednictvím služeb sociální péče
 • Příjemci příspěvku na péči mají možnost rozhodovat o způsobu zajištění pomoci a mají možnost hledat zdroje pomoci ve svém prostředí u osob blízkých nebo jiných fyzických osob a u poskytovatelů sociálních služeb (oba tyto způsoby lze kombinovat)
 • Příspěvek může nemocný využít pouze pro jednoho nebo více pečovatelů – ne na zaplacení nájmu, pomůcek nebo jiných potřeb.

 

 

Žádost o příspěvek na péči:

Žádost je možno vyplnit a podat osobně na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností (který následně o žádosti rozhoduje), nebo je možno formulář žádosti stáhnout na www.nrzp.cz a vyplněný ho na zmíněný úřad zaslat poštou.

 

 

Příspěvek na péči náleží bez žádosti

 • Osobám, které pobíraly do konce roku 2006 zvýšení důchodu pro bezmocnost
 • Dětem, kterým je přiznán statut dlouhodobě těžce zdravotně postiženého dítěte vyžadujícího mimořádnou péči

Tyto osoby jsou informovány na základě písemného sdělení o vzniku nároku na příspěvek na péči obecním úřadem obcí s rozšířenou působností. Je přidělen automa-ticky – nemusí o něj žádat.

Zaniká nárok na

 • zvýšení důchodu pro bezmocnost
 • příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu

 

Příspěvek na péči bude náležet na základě žádosti – po jejím kladném vyřízení

 • Osobám, které si podají žádost o přiznání příspěvku na péči

Řízení o příspěvku na péči je zahájeno dnem podání žádosti. O vzniku nároku na dávku rozhodují obecní úřady zpravidla do 90 dnů od podání žádosti. V případě přiznání nároku bude dávka vyplacena zpětně.

 

V případě, že z důvodu nemoci nemůže zdravotně postižený člověk sám příspěvek přijímat a hospodařit s ním, nebo příspěvek nevyužívá pro zajištění pomoci, může obecní úřad s rozšířenou působností určit tzv. zvláštního příjemce. Podmínkou je, aby zvláštní příjemce s ošetřováním souhlasil.

 

Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:

 • Podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu. Sociální šetření proběhne v domácnosti žadatele. Je vyhodnocováno 36 úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti.
 • Podstoupit vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti. Toto vyšetření provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře a výsledku soc. šetření.
 • Osvědčit rozhodné skutečnosti (údaje o žadateli) a dát úřadu souhlas k jejich ověření

 

Příspěvky se mohou měnit v závislosti na vývoji zdravotního stavu:

V případě, že se zdravotní stav osoby pobírající příspěvek na péči zhoršil a domnívá se že má nárok na vyšší stupeň závislosti, je potřeba podat žádost o přezkoumání. Toto by mělo být vyřízeno během 90 dní (včetně zpětného vyplacení přiznané dávky).

 

Povinnosti příjemce příspěvku:

 • do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku nahlásit, jakým způsobem mu bude péče zajištěna (je možné to nahlásit již při podání žádosti)

 

Využití příspěvku na péči:

Bude kontrolováno:

Do domácností příjemců dávek budou pravidelně docházet sociální pracovníci a ti budou mít právo zkontrolovat, jak je příspěvek využíván.

 • – Platí-li si klient sociální službu – bude mít doklad o zaplacení poskytnuté služby, který kontrole předloží
 • – Pokud se starají o péči rodinní příslušníci apod., bude na sociálním pracovníkovi aby zhodnotil zda je o nemocného dobře postaráno, zda není zanedbaný apod. Účtenky není třeba předkládat

 

Pečující osoby:

 • Pomoc může poskytovat současně více osob blízkých nebo jiných fyzických, avšak pouze jedné z nich (té která pečuje v největším rozsahu) může být tato doba péče započtena jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení (v případě péče o osobu závislou v II. až IV. stupni).
 • Pečující osoba může být zaměstnaný, v evidenci úřadu práce, studovat, apod. Podstatné je jen zajištění potřeb pečované osoby.
 • Potvrzení o tom, že pečují, jim na základě jejich žádosti vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 • Sociální a zdravotní pojištění platí za pečující osobu stát. Stará–li se pečující osoba celodenně, může si vyžádat od obecního úřadu s rozšířenou působností potvrzení, že pečuje o člověka zařazeného do druhého a vyššího stupně závislosti a s tím dojde na zdravotní pojišťovnu a úřad sociálního zabezpečení.
 • – Lidé samostatně výdělečně činní a zaměstnanci platí pojištění sami (event. odvádí zaměstnavatel) a nic se pro ně nemění.
 • – Lidé, kteří jsou ve starobním či invalidním důchodu, nebo v evidenci úřadu práce, potvrzení nepotřebují, za ně platí pojištění automaticky stát.

 

 • Výše příspěvku na péči se nezapočítává do příjmů – nemá tedy vliv na zjišťování životního či existenčního minima ani jiných sociálních dávek.
 • Ruší se podmínka, že si osoba pečující nesmí měsíčné vydělat více než 6000kč.

 

Změna pečující osoby:

Rozhodne-li se zdravotně postižený člověk změnit osobu pečující, nahlásí tuto změnu na sociální odbor úřadu s rozšířenou působností prostřednictvím písemného oznámení. V tomto oznámení musí být uvedeno datum, od kdy člověk změnu požaduje.

Hospitalizace příjemce příspěvku:

Příspěvek zůstává v plné výši přiznané sociálním odborem (platí to jak pro hospitalizace v soukromém tak i ve státním zařízení)

Informace zpracovala Pavlína Ondračková

 

Zdroje:

MF Dnes, článek „Dávka Více peněz za péči o blízkého“ a „Nejčastější dotazy k zákonu o sociálních službách“, redaktorka Zuzana Kohoutová, str. E/4, vydáno 16.1.2007

MF Dnes, Informace pro občany MPSV ČR, vydáno 21. 12. 2006

MF Dnes, článek „Peníze platí stát přímo nemocným“, redaktorka Veronika Skálová, str. C7, vydáno 23.1.2007

Zpravodaj města Frýdku-Místku, článek „Zanikají bezmocnosti, vzniká příspěvek na péči“, informace Odboru sociálních služeb a sociální péče, str. 10, vydáno v prosinci 2006

 

 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb a zavádění standardů kvality

 

 

 1. povinnost registrace
 • nový zákon o sociálních službách – nové povinnosti pro PR jako poskytovatele sociálních služeb
 • § 39 – definice osobní asistence (viz příloha)
 • do 30. června musíme podat na kraj žádost o registraci

 

 1. standardy kvality
 • standardy kvality – soubor určitých pravidel, které musí dodržovat poskytovatel sociálních služeb; každá organizace vytváří svou metodiku, přizpůsobenou svým potřebám a potřebám svých klientů
 • máme celkem 15 standardů; účetnictví se nehodnotí
 • souvislost registrace a auditu kvality – k registraci musíme doložit metodiku naší práce, audit není podmínkou, avšak po registraci bude absolvování auditu naší povinnosti, mohou nás zkontrolovat kdykoli;
 • kontrolu budou provádět školení inspektoři kvality – odbornicí z různých odvětví sociálních služeb
 • každý standard je hodnocen určitým počtem bodů; auditem projdeme v případě, že nasbíráme 60 % z celkového možného počtu; když neprojdeme kontrolou, dostaneme určitou dobu na odstranění nedostatků, potom kontrola proběhne ještě jednou; neuspějeme podruhé – nesmíme poskytovat sociální služby
 • abychom byli připravení na povinný audit, přihlásili jsme se do programu školení inspektorů kvality a požádali o „dobrovolní“ audit; celkem se přihlásilo 167 organizaci, v prvním běhu nebyli jsme vybrání, druhý běh proběhne v dubnu, čekáme na oznámeni

 

 

 1. co potřebujeme k registraci
 • k registraci potřebujeme výpis z rejstříku trestů a ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání asistentů; podle nového zákona práci osobního asistenta může vykonávat člověk, který absolvoval akreditovaný kvalifikační kurs; žádný kurs ještě nebyl schválen, proběhla první novelizace zákona – lhůta dva roky, pracovníci starší 50 lét jsou hájení; úřad práce může nabídnout podobný kurs pro stávající zaměstnance jako rekvalifikační
 1. kontrola dodržování standardu kvality
 • datum kontroly bude ohlášeno předem, inspekčnímu týmu zašleme požadované materiály; tým tvoří dva nebo tří inspektoři
 • bude vylosováno několik klientů, u kterých bude probíhat šetření v domácím prostředí; zvlášť proběhne sezení s asistentem pracujícím u daného klienta
 • proběhne schůze asistentů, kde se bude mluvit o dodržování standardů v PR
 • táto kontrola bude „zkušební“, budou nám doporučeny správné postupy a poukázáno na chyby, které musíme odstranit

 

 

 

Dotace a sponzorské dary

 

Jak jistě víte, osobní asistence je činnost, která je ve svém rozsahu přesahuje činnost canisterapie. Tuto sociální službu každý měsíc využívá cca 170 klientů a to zejména v Moravskoslezském kraji, ale okrajově působíme také v krajích Jihomoravském, Zlínském a kraji Vysočina. Od tohoto roku začínáme se službou osobní asistence také v Olomouckém kraji.

Díky laskavé pomoci dárců firemních i soukromých, a také díky dotacím Krajského úřadu, měst a obcí, kde působíme jsme mohli i v loňském roce (již 5tém od zahájení projektu) dostát svým závazkům a pomáhat tam, kde nás bylo třeba.

Kromě níže uvedených dárců děkujeme také těm, kteří nám pomáhají bez nároku na jakoukoli odměnu a zůstávají v anonymitě.

Dotace

Město Frýdlant nad Ostravicí, Město Odry, Město Příbor, Město Vratimov, Město Zubří, městský obvod Slezská Ostrava, Městský úřad Jablunkov, Moravskoslezský kraj, Obec Bernartice nad Odrou, Obec Čeladná, Obec Komorní Lhotka, Obec Palkovice, Obec Paskov, Obec Ropice, Obec Staříč, Obec Těrlicko, Statutární město Frýdek-Místek, Statutární město Ostrava, Zlínský kraj.

Dary

Lesy České republiky, s.p.

Arming spol. s r. o.

Báňské projekty Ostrava, a.s.

GLOMBICA Kovoservis, s.r.o.

METALIMEX, a.s.

Nadace ČEZ

Nadace Jedličkova ústavu

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

OKD, a.s.

S & Ř, CH KOVO, s.r.o.

Třinecké železárny, a.s.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Komorní Lhotka

 

 

 1. Veřejná sbírka na podporu osobní asistence

 

 1. 11. 2006 jsme zahájili druhou veřejnou sbírku na podporu osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory. Tato sbírka je povolena na dobu 3 let, tj. do 23. 11. 2008.

Finanční prostředky můžete poskytnou formou daru do pokladniček, nebo přímo na účet veřejné sbírky.

vedený u Raiffeisenbank.

 

Místem konání je Moravskoslezský kraj. Pokud tedy máte možnost umístit pokladničku na frekventovaném místě (v obchodech, lékárnách, atd.), můžete nám takto pomoci.

 

NA SPOLUPRÁCI S VÁMI SE TĚŠÍ

Pomáhejte s námi !

Na sklonku loňského roku v období od 23. 11. 2006 do 10. 12. 2006 vždy ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli probíhala v HM TESCO Frýdek-Místek Vánoční charitativní sbírka Pomáhejte s námi! V těchto dnech si mohli nakupující od 40 dobrovolníků zakoupit záložky za částku 50,- Kč, nebo přispět jakoukoli částkou do pokladniček, které měli dobrovolníci u sebe. Vybraná částka bude použita v roce 2007 na zajištění osobní asistence v Moravsko-slezském kraji.

 

Děkujeme všem, kteří pomohli jakoukoli mincí k tomu, aby výsledná částka byla

 

98 942,50 Kč.

 

V neposlední řadě děkuji za pomoc dobrovolníkům z řad studentů, zaměstnanců, praktikantů a dalších, kteří každý svým dílem přispěli k tomu, aby se celková suma vyšplhala bez mála ke 100 tisícům korun.

 

Děkujeme také společnosti

za opětovné nabídnutí partnerství v tomto projektu.

 

 

DĚKUJEME a těšíme se na podzim na shledanou s aktivními dobrovolníky a s milými lidmi, kterým není lhostejný lidský osud zdravotně postižených.

 

Pavlína Burkovičová

 

 • ü Informatorium

 

Pozvánka na Valnou hromadu

 

Letošní Valná hromada se bude konat dne 21. 4. 2007 ve 13 hod v areálu Sokolík v

Místku. Areál se nachází v parku v blízkosti autobusového nádraží.

Vjezd na parkoviště: z Hlavní třídy odbočte na světelné křižovatce na autobusové nádraží, poté ihned vlevo (projedete kolem budovy Squashe a dále až na parkoviště cca 150m – viz Mapka).

V případě nejasností volejte 777 011 059.

Těšíme se na Vaši hojnou účast i s Vašimi psími miláčky.

 

Křesadlo 2005

(cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci)

Vážení přátelé,

musím Vám všem oznámit, že poprvé ve Frýdku-Místku udělovala organizace ADRA cenu dobrovolníkům za práci v roce 2005!

Podmínky nominace dobrovolníků na cenu Křesadlo byly:

– dobrovolnická práce byla vykonávána bez nároku na mzdu a odměnu

– dobrovolnickou práci vykonávali dobrovolníci na území města Frýdku-Místku v roce 2005

– cena byla určena prioritně jednotlivcům ale mohly ji získat i skupiny dobrovolníků

 

a proč o tom píšu…

 

máme v našich řadách mnoho dobrovolníků, ale místopředseda o. s. Podané ruce a statutární zástupce org. jednotky Podané ruce – Projekt Osa FM, Ing Štěpán Křístek, pracuje již sedmý rok se 100 % nasazením a bez nároku na mzdu. Dobrovolně – a to po své práci a po nocích počítá finance organizace, hledá ideální řešení, aby pomyslný finanční měšec sdružení, a to Projektu OsA FM, byl stále naplněn. Píše projekty, dělá statistiky, účastní se důležitých schůzek, kde se rozhoduje o legislativě sociálních služeb a osobní asistence zvlášť, a to na všech úrovních. Všechna pracovní setkání jsou v jeho osobním volnu.

 

…a Štěpán byl nominován a cenu Křesadlo obdržel!!!

Určitě by se bránil tolika slovům o jeho osobě, ale opravdu si zaslouží nejen cenu Křesadlo, ale hlavně naši úctu a poděkování.

Velmi důležitá při tak velkém pracovním nasazení je i chápající rodina a to Ing. Štěpán Křístek má, vždyť jeho žena Monika je také naší aktivní a zakládající členkou, pokladní o. s. Podané ruce, účetní a personální v org. jednotce Podané ruce – Projekt OsA.

A jejich dcera Eliška se narodila ,,do sdružení“. To si jen máma Monika před skoro šesti lety odskočila do porodnice a i tam pro zaměstnance projektu počítala výplaty a od té doby se malá Eliška účastnila všech důležitých porad a akcí o. s. Podané ruce i jednání o projektu. Až po velkých prázdninách nastoupí do školy, může ihned zasedat v radě školy, protože ví, jak vést porady, dělat zápis, jen na některá písmenka, jak se píší, se bude muset v té své první třídě paní učitelky zeptat. Ať se jí ve škole moc líbí.

Cenu Křesadlo dostal pan Ing Štěpán Křístek, a všichni víme, že náleží celé jeho báječné rodině, Monice i Elišce.

Za o. s. Podané ruce díky moc Štěpáne, Moniko, Eliško! Helena Fejkusová

 

Vdavky

 

Vážení přátelé,

pro některé z našich členů – členek se rok 2006 stal v mnohém ještě význam-nějším.

Vystudovali, přestěhovali se, nastoupili do nových pracovních poměrů – třeba i úplně prvních, udělali zkoušky se svými psy, založili si chovné stanice – myšleno se zaměřením na chov psů, vyhráli oblastní, národní a mezinárodní výstavy… a dále….

 

 

…a třeba i změnili příjmení a do kolonky stav již píší …vdaná – ženatý…

 

Dovolte, abych jménem o. s. Podané ruce blahopřála Lence Kocúrové, od 16. 9. 2006 Koubkové a jejímu manželovi Petrovi, kteří byli oddáni v Olomouci.

Lenka je členkou o. s. a pracovala po dobu svých studií jako osobní asistentka u handicapovaných klientů a seniorů. Spolu s další studentkou měly záměr po studiích zajišťovat osobní asistenci v Olomouckém kraji. Jejich záměr v roce 2006 nevyšel a Lenka pracuje v o. s. Ranná péče, (péče o handicapované děti do 7let věku se zrakovými vadami a poradenskou činností pro jejich rodiče).

Přeji manželům Koubkovým mnoho štěstí, lásky a tolerance.

Jsem ráda, že paní Lenka zůstala věrna svému záměru pracovat v sociálních službách.

 

Blahopřeji Jiřince Spiškové, od 23. 9. 2006 paní Žerníčkové a jejímu choti Lubo-šovi ke sňatku a přeji hodně lásky a štěstí a aby i nadále měli čas a chuť na pejsky a zvířata a canisterapii, kterou paní Jiřinka aktivně provádí od založení o. s. Podané ruce, a spolu se svojí maminkou paní Ludmilou Spiškovou patří mezi zakládající členky o. s. Podané ruce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *