Udělejte prosím krok ke změně!

 PROTOŽE VÍM, ŽE …

 … V Evropě žije více než 50 miliónů občanů se zdravotním postižením
… Každý den osoby se zdravotním postižením čelí diskriminaci a předsudkům ve všech oblastech života
… Osoby se zdravotním postižením nemají rovný přístup ke vzdělání, mají nejvyšší průměrnou nezaměstnanost a obvykle mají I výrazně nižší příjmy
… Osoby se zdravotním postižením se nemohou pohybovat svobodně, nemohou chodit do práce, do restaurací, divadel, kin, knihoven, nemohou svobodně chodit nakupovat, setkávat se s přáteli, nebo vykonávat jakoukoliv každodenní aktivitu, a to díky bariérovosti veřejné dopravy, chodníků a budov
… Svobodný pohyb osob se zdravotním postižením v Evropské unii je pouze ideou, protože opuštění rodné země brání legislativní bariéry.
… Více než  200 000 osob se zdravotním postižením v Evropě je nuceno žít v uzavřených ústavech, kde jim jsou odpírána nejzákladnější lidská práva
…A VĚŘÍM, ŽE
V Evropské unii, která usiluje o a chrání práva všech občanů bez rozdílu:
  • právo na rovný přístup ke vzdělání
  • právo na rovné zacházení v zaměstnání
  • právo na rovné uznání a rovnou ochranu před zákonem
  • právo na sociální zabezpečení, služby zdravotní a dlouhodobé péče
  • právo na nezávislý život v komunitě
  • právo na přístup k veřejné dopravě, do budov a ostatní architektonické infrastruktury
  • právo na přístup k informačním a komunikačním technologiím a službám
  • právo na přístupnost výrobků pro každodenní použití

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *