Třeboňský Hafík pomáhá nemocným

Canisterapie, cizí slovo, pod kterým se skrývá ucelená rehabilitace, při níž se využívá přítomnosti psa se zlatým srdcem. Jednou z organizací, která tuto službu praktikuje, je Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík v Třeboni. To úzce spolupracuje se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a je zaměřeno na přípravu canisterapeutických týmů i vlastní praktikování canisterapie (canis = pes).

“Týmy, tedy psa a jeho psovoda, připravujeme na kontakt s klientem, tedy například i na různé neobvyklé reakce klientů, zvuky či prostředí. Psovoda školíme i teoreticky,” uvedla zástupkyně jednatele sdružení Věra Kalinová. Kurz trvá 10 dní a koná se jednou ročně v Třeboni.Terapie je vhodná prakticky pro každého, s různým omezením nebo postižením i pro pacienty upoutané na lůžko. Klient nesmí mít pouze nakažlivou chorobu, otevřené rány či alergii na psí srst. Sám musí mít o tento druh terapie zájem. Dobrovolníci z Hafíka jezdí do zařízení sociální péče či školských zařízení v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci a samozřejmě Třeboni.

Optimální lhůtou mezi dvěma návštěvami je jeden až dva týdny. “Canisterapie má dva směry, terapeutický ve spolupráci s dalším odborníkem jako je například logoped řeší konkrétní problém člověka. Směr podpůrné aktivity má obecně za cíl zvýšení kvality života klienta,” vysvětlila Kalinová. Sem patří například pořádání letního integračního tábora pro děti s různým typem postižení a canisterapeutické týmy.

Týmy z Hafíku pracují na dobrovolné bázi. Největší problémy mají s úhradou cestovného. Finanční injekce dostávají z různých grantů, o které si žádají a v současné době i od jednoho laskavého sponzora z Třeboně. Zájemci je mohou potkat na třeboňském cvičišti Agil nebo je kontaktovat prostřednictvím webových stránek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *