Spolek usiluje o volné pobíhání psů, někteří lidé mají ze záměru obavy

Kdy budou smět naši psi na některých místech ve městě běhat bez vodítka? Ptají se členové občanského sdružení Spolek z kopce, kteří již rok o této záležitosti jednají s místním magistrátem. Jejich iniciativa zatím zůstává bez odezvy.

Kladno – Naplnění záměru sdružení je podmíněno vznikem nové vyhlášky.”V současné době ji připravuje odbor životního prostředí. Musíme postupovat podle zákonů a zvážit různé individuality. Nedokážeme momentálně říci, kdy vyjde nový předpis v platnost. Proces přípravy obecně platné vyhlášky navíc znesnadňují časté změny zákonů,”vyjádřil se mluvčí kladenského magistrátu Ladislav Pavlík. Až bude nový předpis hotový, musí projít legislativní radou a radou města, která ho předloží zastupitelstvu ke schválení.

“Chápeme, že proces není jednoduchý a rychlý, ale více než za rok se to vůbec nikam nepohnulo. Dosud jsme nezaznamenali ani jeden náznak, že by s tím chtěl někdo něco udělat. Strážníci nás v Sítenském údolí, kam chodíme, sice respektují, ale legálně nemáme nic povoleno,”uvedla jednatelka sdružení Šárka Rosenkrancová. Spolek má v současné době 23 členů a lze očekávat, že se jeho základna bude postupně rozrůstat. Informace o něm naleznete na internetové adrese www.spolekzkopce.zde.cz.

“Naši psi jsou přátelští, mezi sebou si hrají nejrůznější rasy. Všichni jsou přihlášeni a vybaveni mezinárodním identifikačním čipem. Vždy po nich uklízíme exkrementy a ostatní lidi k tomu vybízíme. Některá zvířata mají zkoušky z canisterapie, pomáhají postiženým dětem nalézat kontakt s okolním světem prostřednictvím psa,”sdělila jednatelka sdružení. Kdy a jak bude nový předpis vypadat, není zatím jasné. Vzhledem k tomu, že je v přípravě několik variant, nelze říci, kolik lokalit pro tyto účely vznikne, kde a zda k tomu vůbec dojde. Zřejmé je jen to, že místa by byla řádně označena a přírodně nebo uměle ohraničena.

“Podle platné vyhlášky o chovu domácích zvířat musí být každý pes vybaven evidenční známkou, opatřen náhubkem a na vodítku. Týká se to i společných prostor v obytných domech. Přestupky řešíme vždy individuálně, domluvou nebo pokutou do výše jednoho tisíce korun, záleží na okolnostech,”řekla mluvčí kladenské městské policie Jiřina Forejtová.

“Pokud by místo na volné pobíhání psů nebylo oplocené, tak se záměrem nesouhlasím. Do Sítenského údolí chodí rodiny s dětmi na procházku a ty také chtějí mít volný a nerušený pohyb. Dříve nebo později by někdo svého čtyřnohého miláčka nezvládl a neštěstí je na světě,”uvedla žena, babička tří dětí, která nechce být jmenována.

Pokuty za nezajištěné psy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *