Sociální služby si nemůže finančně dovolit každý

Rodiny by měly za hodinu péče zaplatit až 85 korun

Bruntál ľ Bruntálské centrum Sagapo pro děti a mládež s mentálním postižením už nenabízí rodinám služby denního centra, přestože je významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě.Zájem o službu už v rodinách není. Důvodem je nový systém poskytování příspěvků na péči lidem s postižením a konflikt financování z rodinného rozpočtu. Jednoduše řečeno, většina rodin si nemůže dovolit za poskytnuté služby zaplatit,ô řekl Petr Konečný, ředitel centra Sagapo.

Zatímco vloni rodiny platily za pobyt dětí ve stacionáři pouze výši stravného, od ledna musí hradit celou škálu dohodnutých služeb. U dětí s největším zdravotním hendikepem to dělá až 85 korun za hodinu, u středního stupně 75 a lehčích forem 65 korun. V případě čtyřhodinového pobytu dítěte ve stacionáři v pracovních dnech by se platby bez stravného dostaly na bezmála sedm tisíc korun měsíčně. Přitom přiznávaná výše příspěvku činí u velmi těžkých forem postižení podle věku osm až devět tisíc korun, jen výjimečně se lidem přiznává 11 tisíc korun. O postižené dítě pečují zejména maminky a zpravidla zůstávají doma, tedy nemohou rodinný rozpočet posílit. Do loňského prosince pobíraly příspěvek při péči o osobu blízkou, ten ale s nabytím platnosti zákona o sociálních službách zanikl. Proto rozvaha rodiny o výběru placených sociálních služeb, na co má a na co už ne, je víc než na místě. Nikdo jim nepřidá. ä Dopady uzavření našeho denního centra nejsou tak vážné, jak by se mohlo zdát. Všechny děti bez ohledu na hloubku postižení se už několik let vzdělávají a tedy jsme je dopoledne vozili do škol na vyučování a na oběd k nám. To si mohou zajistit rodiny samy,ô říká Konečný.

Někteří rodiče už se obrátili na denní dětské centrum Beruška, které provozuje občanské sdružení Spolkový dům Mariany Berlové v objektu bývalé dětské nemocnice na Husově ulici.

U nás rodiče zaplatí jen za stravu a školné, které činí 250 korun měsíčně. Ucházíme se o registraci poskytovatelů sociálních služeb a musíme naplnit jejich standardy. Dnes využíváme jako osobní asistenty mladé lidi na praxi, pokud bychom je neměli, museli by nám s úhradami pomoci rodiče. Ze Sagapa k nám přešly dvě děti,ô potvrdila vedoucí Berušky Monika Medková. Podle ní nemusí poskytovatelé zásadně jít až na horní hranici sazeb za poskytované služby. V ideálním případě si jednou rodiče budou vybírat z nabídky poskytovatelů. Petr Konečný potvrdil, že od roku 2008 už Sagapo nebude mít registrován současný rozsah služeb, zaměří se zejména na podporované bydlení klientů a sociálně terapeutické dílny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *