Se psem po Evropě bez obav

Chuť cestovat, poznávat krásy jiných zemí a přitom mít doma psího kamaráda? Pro někoho nemyslitelná kombinace. Nemožné to však vůbec není, vezměte vašeho pejska s sebou a užívejte si zážitků z cest spolu.
Nyní vám přinášíme několik informací ohledně cestování se psy v rámci Evropy. Než začneme shánět potřebné náležitosti před cestoumimonaši republiku, je třeba si uvědomit, zda budeme cestovat do země, jež je členem Evropské unie či nikoliv (tzv. třetí země).

Psí pas

Pro pohyb se psem mezi státy EUnámpostačí – mezinárodní pas zvířete, identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním a platné očkování proti vzteklině.

Mezinárodní pas zvířete v zájmovém chovu slouží samozřejmě i jako očkovací a zdravotní průkaz zvířete a obdržíte jej na každé veterinární ambulanci místo starého očkovacího průkazu. Neníli váš mazlíček „papírový“, tzn.nemáprůkaz původu a tudíž se nehonosí vytetovaným číslem na ušním boltci, jež je uvedeno v cestovním pasu, budete muset dát pejska očipovat.

„Málo bolestivýmúkonem veterinárního lékaře se pod kůži (nejčastěji na levé straně krku) vpíchne asi jeden centimetr dlouhý váleček (obsahuje

elektronický číselný kód zapsaný též v cestovním pasu), cena očipování psa s vydáním pasu se pohybuje okolo 800 korun,“ říká veterinární lékařka Milena Martincová z veterinární klinikyZooVETv Hradci Králové. „Očkování proti vztekliněu psů starších šesti měsíců je ze zákona vČRpovinné vždy jednou za rok. Takže pokud toto dodržujeme, neměli bychom s tím mít při vycestování do zemíEUproblém. Vakcinace proti vzteklině stojí okolo 100 až 150 korun,“ uvedla Milena Martincová. Stejné podmínky platí pro

zpětný návrat a dovoz zvířat doČRi z některých evropských států, které nejsou členy EU, například Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko, Monakoa Chorvatsko. Toto se týká i návratu z Austrálie, USAa Kanady.

Výjimky

Ovšemi v rámci zemíEUexistují vyjímky. Týkají se třeba skupiny zemí Velké Británie, Irska, Švédska a Malty,kam než se svým pejskem zamíříte, musíte mítmimotřech výše uvedených náležitostí také sérologické vyšetření na vzteklinu. Provádí se ve schválených laboratořích – v Česku je to Praha a Liberec.

Povinnosti jednotlivých zemí se liší ve lhůtách, které musí od vyšetření do vstupu do země uplynout. Dále potřebujete ošetření proti echinokokóze a klíšťatům (24 – 48hodin před vstupem do země).

Do zemí, jako je Kypr a Finsko, musíte mít kromě očkování na vzteklinu, očipování či tetování a pasu také ošetření proti echinokokóze a klíšťatům. Itálie, Polsko, Francie, Kypr a Lotyšsko zase nepovolují vstup se zvířaty mladšími tří měsíců.

Mimo unii

Pro cestování se zvířetem mimoúzemíEUmusí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní „třetí“zemi a liší se dle nařízení jednotlivých zemí. Podrobné informace ke konkrétnímzemím se dozvíte na informovaných veterinárních klinikách a krajských veterinárních správách.

Více se dozvíte také na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *