Psi pomáhají léčit i v hospici

Hospic sv. Lazara v Plzni je zdravotnické zařízení sloužící převážně těžce onkologicky nemocným lidem. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z naplnění všech jeho potřeb. Hospic poskytuje tzv. paliativní péči to znamená péči zaměřenou především na úlevu od bolesti a dalších nepříjemných příznaků, jenž těžká nemoc přináší, narozdíl od standardní lékařské péče zaměřené na léčbu nemoci. Rozdíl oproti standardní nemocnici je i v tom, že se zde klade také vysoký důraz na naplňování psychických, sociálních a spirituálních potřeb nemocných.

 

Naši nemocní bývají v terminální stádiu choroby, což zjednodušeně řečeno znamená, že jsou na konci své životní pozemské poutě. Většina pacientů jsou imobilní, ležící lidé odkázaní na pomoc ošetřujícího personálu. Psychický stav pacienta hraje velmi výraznou úlohu v této jeho složité životní situaci. Každý, kdo byl někdy dlouhodobě upoután na lůžko či „pouze“ vytržen ze svého domácího prostředí si jistě může vybavit pocit, jak dlouhá může být chvíle. Návštěvy pejsků v našem zařízení pomáhají tyto chvíle proměnit v radostné a nezapomenutelné zážitky.

 

A tak středa může být pro leckoho zcela obyčejný den. Pro pacienty Hospice sv. Lazara je však výjimečný právě tím, že se již od poloviny září 2004 setkávají se svými čtyřnohými kamarády labradory– fenkou Iriskou, majitelky Hanky Pirnerové nebo pejskem Tobíkem paničky Romči Strnadové. Oba pejsci pocházejí ze „školy“canisterapeutických dobrovolníků obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky .

 

Již po první návštěvě a po prvních ohlasech pacientů a jejich blízkých bylo zřejmé, že psí návštěvy budou pro náš dům velkým přínosem. Je potěšující sledovat radostná světélka v očích našich pacientů když si mohou pejska hladit, krmit ho, či si ho dokonce vzít k sobě do postýlky. U nás nejde o canisterapii jako takovou, ale spíš o blízký kontakt zvířete a nemocného, o radosti, nadšení, zpestření dlouhé chvíle navození psychické pohody. I pacienti ve velmi těžkém stavu na pejska reagují většinou velmi pozitivně. Spousta pacientů o pejskovi nadšeně vypráví ještě několik dní každému, kdo jejich pokoj navštíví a těší se až přijde za týden znova.….zkrátka viditelně pookřejí.

 

Přestože má naše zařízení maximální kapacitu 28 lůžek, pejsek během své zhruba dvouhodinové návštěvy navštíví průměrně 12 pacientů. U ostatních to bohužel ,vzhledem k jejich kritickému zdravotnímu stavu, není možné.

 

Návštěvy pejsků a jejich milých paniček je pro naše zařízení jednoznačně velmi přínosné. Pejsci i jejich paničky k nám chodí jako dobrovolníci tzn. bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. I tímto jim chceme jménem naším i všech našich pacientů ze srdce poděkovat.

 

Jitka Krsová sociální pracovnice a Lucka Hergetová fyzioterapeutka Hospice sv.Lazara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *