Psi léčili lidi i o Vánocích

Terapeutičtí psi přinášeli nemocným v liberecké nemocnici radost a úlevu i na Štědrý večer. Takzvané canisterapii, jak se léčebná metoda využívající speciálně vycvičených psů odborně nazývá, se v našem regionu od loňského roku věnuje liberecká pobočka občanského sdružení Elva-Help. Liberecká canisterapeutka Andrea Tvrdá spolupracuje zejména s Jedličkovým ústavem, libereckou nemocnicí a domovem důchodců.

“V Liberci jsme začali nejprve spolupracovat s Jedličkovým ústavem. Děti pro terapii nám tam vybírá fyzioterapeut. Může jít třeba i o dítě, které zrovna dva dny nejí a podobně. Při terapii se psem, která trvá asi 25 minut, se mu dítě probírá srstí, uvolní se, začne mluvit nebo se třeba i smát,” říká Andrea Tvrdá.

Liberecká nemocnice spolupracuje s Léčebnou dlouhodobě nemocných, s lůžkovým a rehabilitačním oddělením na interně a s psychiatrickým oddělením jak pro dospělé, tak pro děti. “Třeba na léčebně dlouhodobě nemocných mnoho lidí dříve zvíře mělo, byl to pro ně miláček, kterému dávali dárky k Vánocům a podobně. A pak se s ním při odchodu do nemocnice ani nestihli pořádně rozloučit. Takovým lidem můžeme pomoci,” vysvětlila Andrea Tvrdá.

Canisterapeutka se svými pejsky navštěvuje také Domov důchodců ve Františkově. “Tam docházíme do všech tří domů, ale zejména na oddělení pro lidi s demencí. Velký úspěch má canisterapie u lidí postižených Alzheimerovou chorobou. To jsou někdy i lidé, kteří stěží pronesou plynulou větu k adekvátní situaci. S pejskem jsou ale v takové pohodě, že ho dovedou vodit, sdělovat mu smysluplné povely, komentovat jeho chování, třeba jak vrtí ocáskem. Jakoby se v tu chvíli uklidnili, získali pocit bezpečí, srozumitelnosti,” říká cvičitelka.

Sdružení Elva-Help odvádí svou práci na profesionální úrovni, canisterapeuti musí mít základní zdravotnické, psychologické a kynologické vzdělání. Jako nezisková organizace získává finanční prostředky z dotací a grantů. “V loňském roce jsme získali peníze od ministerstva práce a sociálních věcí. Nadále bychom je měli dostávat od Libereckého kraje. Snad se to v příštím roce podaří. Velmi vstřícné je však město Liberec,” zdůraznila Andrea Tvrdá.

Dalším zdrojem financí jsou benefice. Například pražský Lions club pořádá v pondělí 10. ledna v Redutě na Národní třídě benefiční kulturní večer, jehož výtěžek bude věnován na práci s canisterapeutickými psy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *