Prointepo

Prointepo je nestátní školní centrum zajišťující vzdělání, výchovu a péči dětem s tělesnými a kombinovanými vadami.

Hradec Králové – Parkoviště před komplexem budov pozdně socialistického střihu bývá po ránu a odpoledne obsazené auty s invalidním označením. V prostorách bývalých jeslí v Hrubínově ulici má již jedenáct let sídlo Integrační školní centrum Prointepo.

Ve čtvrtek měli v Prointepu vzácné hosty. V Den otevřených dveří zařízení navštívili zástupci sponzorské firmy, města, kraje a senátorské kan

celáře. Samozřejmě se přišli podívat i rodiče klientů a jejich přátelé.

Milion máme od sponzorů

“Naše příjmy od úřadů a zdravotních pojišťoven jsou zhruba pět a půl milionu, nezbytně nutné náklady ale o jeden vyšší. Ten musíme zajišťovat od sponzorů,” uvádí do hospodářské situace provozovatelka a ředitelka centra Jarmila Karpašová.

Vše pod jednou střechou

Celkovým záměrem Prointepa je soustředit pod jednu střechu komplexní péči o postižené dítě, a to již od dvou let věku.

“Mozek našich dětí nefunguje dobře a je potřeba trpělivé práce a řady různých terapií,” vysvětlovala Jarmila Karpašová, když provázela jednotlivými místnostmi zařízení.

V jedné z nich si děti s asistenty hrály s pokojnými psy.

“Ano, s úspěchem zde využíváme i canisterapii. Mimo jiné se při ní dětský organismus připraví k dalšímu cvičení,” shrnuje ředitelka v krátkosti.

Tím je především Vojtova reflexní terapie.

“Také využívání přírodních a duchovních terapií má velký efekt pro cenný energetický systém dítěte,” vysvětlovala Jarmila Karpašová.

Málokdo tomu rozumí

Cvičební stoly a různé rehabilitační přípravky si návštěvníci prohlíželi spíše s rozpaky. Nad keramickými výrobky a výkresy se však zastavovali s chutí. Zde bylo patrné, že i léčba uměním přináší dobré výsledky.

Nakonec děti všem návštěvníkům zazpívaly. Dětský zpěv, a zejména v předvánočním čase, vždycky dojímá. Tady to ale platilo mnohem více.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *