Pro děti z kamýckého ústavu je blahodárné živočišné teplo

Kamýk – Kamýcký ústav sociální péče je přes týden druhým domovem pro patnáct dětí, víkend tráví s rodiči.

Důležitý je proces růstu
Nejmladšímu našemu klientovi v kamýckém ústavu jsou tři roky, nejstaršímu devatenáct. “Jsou to děti s postižením mentálním, pohybovým, smyslovým – často se u nich projevují tyto vady v kombinaci,” uvedla ředitelka ústavu Ivana Pučková s tím, že ve většině případů je příčinou pohybového postižení mozková obrna. “V procesu růstu dítěte lze mnohé ovlivnit a zabránit tak vážnějším komplikacím,” dodala. V kamýckém ústavu kladou důraz na přiměřený pohyb a rehabilitaci a samozřejmě, že tu nepodceňují konzultaci s lékařem. “Rehabilitace má podobu společného cvičení při ranních rozcvičkách, cvičení s míči nebo na válcích, ale je i individuální – například při dechových cvičeních,” upřesnila kamýcká rehabilitační sestra Jana Krotilová. Vše je doplněno fyzikální terapií, od masáží po cvičení v bazénu. Obě zaměstnankyně shodně uvádějí, že děti milují léčbu, kde je “léčitelem” zvíře.”Při hipoterapii je prostředníkem kůň, při canisterapii pomáhá pes,” uvedla Krotilová. Potvrdila, že jízda na koňském hřbetu je blahodárná. “Přenášením kmitů při přirozeném pohybu koně se zlepšuje celkové držení těla dítěte a normalizuje se u něj svalové napětí,” doplnila informaci rehabilitační sestra.

Zvířata děti léčí
“Jezdili jsme do Kunclova mlýna v Brzině a nyní chceme každý týden v jarním a podzimním období využít nabídky v osadě Rovina u Počepic,” poznamenala ředitelka kamýckého ústavu. K miláčkům dětí patří i dvojice retrieverů, s nimiž dochází do Kamýku Radka Hlaváčková z Vysokého Chlumce. “Jeden pes je černý, druhý bílý. Jejich živočišné teplo uvolňuje u dětí napětí. Retrievery hladí, češou, kartáčují,” dodala ředitelka Pučková a připomněla, že kromě nesporných psychických účinků se touto činností rozvíjí u dětí kladný citový vztah k živé bytosti a zvíře se může stát pro postiženého silnou motivací. “Speciální rehabilitační péči doplňujeme vycházkami, pohybovými hrami. Máme už vyšlapané některé trasy,” potvrzuje Pučková a zve veřejnost na prohlídku ústavu 27. až 28. května při Dnech otevřených dveří.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *