Postup při pokousání cizím psem

ZÁKONY A MY

Ráda chodím do přírody, ale procházky mi často znepříjemňují volně pobíhající psi, zjevně nerespektující povely svého pána. Obávám se, že mě některý může pokousat. Jaký je postup, pokouše-li člověka cizí pes? – ptá se paní M. V. z České Lípy.

Jestliže se nepodaří psa, který někoho pokousal, chytit nebo určit jeho majitele, poraněný musí počítat s nepříjemným dlouhodobým léčením. Je to proto, že i nepatrné kousnutí může způsobit nebezpečí nakažení vzteklinou. Proto musí být na prvním a nejdůležitějším místě snaha v každém případě psa odchytit, a to buď poškozený sám nebo za pomoci městské policie či pracovníků útulku. Důležité je odvézt psa k veterináři, aby jej vyšetřil. Tento pes totiž musí zůstat v pětadvacetidenní karanténě, přičemž po celou dobu se provádějí testy na vzteklinu. Stane-li se, že není možné odchytit psa okamžitě poté, kdy pokousal člověka, je nutné aby se poškozený nejlépe do druhého dne snažil najít majitele a zjistil, jestli zvíře bylo očkované proti vzteklině.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *