Poradci v sociálních službách potřebují jednotné vzdělávání

Pro rozvoj občanské společnosti je důležité, aby se sociálně vyloučené skupiny či skupiny, které se cítí diskriminovány, řešily své potíže včas a kvalifikovaně.

Stejně jako skupiny obyvatel, kterým aktuální frustrace a stres nedovolí řešit obtížné životní situace, hrozí, že budou čelit sociální exkluzi. Řešení problémů občanů je odvislé na několika faktorech: v první řadě na zájmu občana problém řešit; důvěře, že se problém vyplatí řešit a především na znalosti a důvěře institucí a organizací, na které se lze s problémy obrátit.

“Předpokladem pro zvyšování kvality poradenských služeb je nutné mít dostatečnou zkušenost. Proto jsme v září 2006 založili s Asociací manželských a rodinných poradců, Asociací poraden pro zdravotně postižené a sdružením VIDA Asociaci sociálního poradenství. Předáváme si know how a hledáme cesty, jak rozvíjet naše služby,” sděluje Hynek Kalvoda, ředitel Asociace občanských poraden a i předseda Výboru Asociace sociálního poradenství (ASP).

Jednou z cest, jak zajistit občanům lepší poradenské služby, je i jednotné vzdělávání odborných sociálních poradců. “Poradci v občanských poradnách mají sjednocené vzdělávání, pro všechny platí stejné standardy kvality i metodika kontroly. Partnerským organizacím v ASP můžeme nabídnout zkušenost z 55 míst, kde naše občanské poradny působí. Ovšem i my se necháme rádi poučit ze zkušenosti našich partnerů,” dodává Hynek Kalvoda.

Projekt na jednotné vzdělávání sociálních poradců probíhá od 1.8.2006 – 31.7.2008 a hlavním cílem je vypracovat, pilotně ověřit a do praxe jednotlivých asociací zavést v České republice systém profesního vzdělávání pracovníků a dalších odborníků v sociálním poradenství. Na odborném základě bude nutné diferencovat a definovat druhy poradenských služeb v sociální oblasti, zpracovat návrh jejich inovace a v pražských poradnách zmapovat úroveň kvalifikace stávajících pracovníků.

“Po analýze současného stavu vypracováváme systém dalšího profesního vzdělávání pracovníků skládajícího se z společného základního programu a z navazujících specializovaných. programů pro jednotlivé typy poradenských služeb (občanské, rodinné a manželské, vztahové, poradny pro zdravotně postižené, VIDA centra pro duševně nemocné). Chceme taktéž vypracovat a ověřit vzdělávací systém pro odborníky – školitele,” doplňuje předseda Výboru ASP a ředitel AOP Hynek Kalvoda. Pro AOP je spolupráce s jednotlivými partnerskými organizacemi předpokladem k získání komplexních znalostí z oblasti odborného sociálního poradenství. Nastavení dlouhodobého kontinuálního vzdělávání občanských poradců pak Pražanům přinese profesionálně fungující sociální služby.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *