Podané ruce chystají změnu zkušebního řádu

Návrh na nový zkušební řád, kterým se testuje povaha psa určeného pro canisterapii by měl být schválen v letních měsících tohoto roku. Jeho zveřejněním poskytuje zkušební komise společnosti Podané ruce možnost se k němu vyjádřit a to zejména členům společnosti. Připomínky můžete posílat na e-mail: Hedvika.Horakova@seznam.cz.

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO CANISTERAPII

 • Setkání s rozhodčím

Psovod vedoucí psa na volno nebo na volně prověšeném vodítku předstoupí před rozhodčího. Zkoušející přistoupí ke psu a osloví ho, poté ho pohladí po hlavě, podrbe za ušima, zkontroluje chrup. Poplácá ho na předhrudí. Postupně zvedne přední nohy. Pohmatem mu projede celé tělo, včetně ocasu. Na závěr psa obejme, malého psa vezme do náruče. Ve všech uvedených bodech postupuje s ohledem na to, že se ze psem ještě pořádně nezná, ale důkladně.

 • Kontrola dráždivosti a útlumu

Rozhodčí psa rozdovádí přiměřeným způsobem, který si sám zvolí (hází mu balónek apod. V případě psů, kteří hru odmítají, může použít pamlsek na odvedení pozornosti od psovoda). Pes nesmí být na vodítku. Na pokyn rozhodčího musí psovod hru ukončit a psa přivolat k sobě. Povel pro ukončení hry může psovod zopakovat nanejvýš 3x.

 • Reakce na cizí psy

Všichni psovodi se psy se soustředí do hloučku, ve kterém se volně pohybují. Psi mohou být na vodítku.

 • Hlouček lidí

Skupina nejméně pěti lidí se spolu přátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce deštník, který znenadání otevře. Druhý má berle, které upustí. Všichni lidé si postupně psa pohladí. Psovod se psem na vodítku dlouhém minimálně 1,5 m obejde skupinku a poté projde přímo mezi lidmi. Ke psu přichází jedna osoba po čtyřech a pohladí ho. Všechny požadované úkony se provádějí za pohybu. V další fázi osoby v hloučku začnou křičet a hlasitě se smát, přetahují se o berli, jedna osoba naznačuje útok deštníkem na psa. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely, pouze ho chválit či jinak podporovat.

 • Reakce na běžícího člověka a pád člověka

Psovod se psem na vodítku dlouhém alespoň 1,5 m kráčejí po chodníku. Kolem nich probíhá člověk, za ním další, který v blízkosti psa upadne a upustí tašku s plastovými láhvemi nebo plechovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivě nebo naopak agresivně, chňapnout po tašce. Psovod nesmí během testování tohoto bodu klást psovi žádné povely,

 • Kontrola psychické stability psa

Pes je přivázán dlouhým vodítkem k úvazu, psovod je mimo dohled psa. Skupinka lidí se pohybuje pomalou chůzí kolem psa a postupně se přibližuje ke psu do vzdálenosti půl metru, kde se zastaví.

 • Reakce na invalidní vozík

Osoba na invalidním vozíku přijíždí ke psovodovi se psem, naváže přátelský rozhovor, psa pohladí a obejme kolem krku (pevnější sevření nesmí psovi vadit), malého pejska vezme na klín a dá mu pamlsek (pes jej může, ale nemusí přijmout). Pes nesmí projevit žádný náznak nevole nebo agresivitu. Malí psi jsou posazeni osobě na vozíku na klín. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

 • Simulace návštěvy u postiženého

Zkoušející si lehne na deku a majitel k němu přivede psa (pokud to jde, psa převalí na bok, ale může i ležet). Zkoušející se snaží napodobit polohování: obejme psa a pokud jde o většího psa, jemně si na něj položí hlavu, položí mu přes bok nohu, neustále psa hladí, jemně ho může zatahat za ucho apod. Během celého bodu je přítomna osoba v bílém plášti. V tomto bodě se hodnotí také práce psovoda s „klientem“.

 

Podmínky k účasti na zkouškách

 • podle zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů se nesmí zkoušek zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
 • v den zkoušek musí pes dosáhnout věku nejméně: „malý“(cca do 35 cm.) –12-ti měsíců, „střední“ (cca do 60 cm) – 15-ti měsíců a „velký“ (cca nad 60 cm) – 18-ti měsíců. Výška je uvedena v kohoutku.
 • prokázat se očkovacím průkazem, potvrzující pravidelnou veterinární péči (očkování proti vzteklině, parvoviróze, inf. zánětu jater atd. a pravidelným odčervováním – alespoň 2x ročně)
 • pes musí být v dobrém zdravotním stavu, bolestivost jakékoli části těla vylučuje psa ze zkoušek.
 • zkoušek se nesmí zúčastnit feny v době hárání
 • v průběhu zkoušek je zakázáno používání ostnatého, elektrického a stahovacího obojku. Povolen je pouze hladký kožený obojek nebo postroj.
 • vstupní kontrola poslušnosti (povely: sedni, lehni, ke mně nebo k noze, dlouhodobé odložení – min. 20 sekund; povely lze opakovat pouze 3x)

Poslušnost, ovladatelnost a jednotlivé body zk. řádu budou sledovány po celou dobu trvání zkoušek nebo víkendového kurzu.

Pro canisterapeutické psy je důležité, aby v jakékoliv situaci budili důvěru klientů i personálu, musí být ovladatelní, přátelští, dobře socializovaní, zvyklí na hluk, různé prostředí a množství lidí kolem. Důvěru musí ovšem budit i psovod, neboť tvoří se psem tým. Psovod by měl vykázat komunikační schopnosti, takt, dobrý vztah ke psu i lidem.

 

HODNOCENÍ

 • Zkoušku úspěšně složí ten pes, který uspěje ve všech bodech s dosažením hodnocení A, B (pokud možno s převahou A).
  • !Tento pes pak po 2 letech ode dne úspěšného složení zkoušky tuto znovu opakuje!
 • Pes, který v některém bodě získá hodnocení C, ve zkoušce neprospěl, avšak může ji opakovat po 1 roce ode dne konání neúspěšné zkoušky. Pouze však již jednou. Projevy neposlušnosti, popřípadě bázlivosti se mohou po kvalitně a citlivě vedeném výcviku zvládnout a pes může k radosti psovoda, klientů i psa samotného pracovat jako canisterapeutický. Ve výjimečných případech může zkušební komise rozhodnout o vydání osvědčení o zkouškách s platností pouze jeden rok.
 • Pes, jež získá v některém bodě hodnocení D, je okamžitě diskvalifikován a nemůže ve zkoušce pokračovat, ani ji opakovat. V případě kontrolovatelné agresivity vůči jiným psům může rozhodčí zvážit vhodnost psa pro individuální použití. Taktéž nedůstojný přístup ke psu samotnému nebo nerespektování podmínky hladkého obojku či postroje během zkoušek vede k diskvalifikaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *