Principy osobní asistence

Principy

  1. Delimitace – osobní asistence není vymezena taxativně vyjmenovanými úkony, jež mají být prováděny ve vymezeném čase. Osobní asistent může klientovi pomáhat třeba s osobní hygienou, ale právě tak může klienta doprovázet do práce nebo do kina.
  2. Deprofesionalizace – klient jako nejlepší odborník na vlastní život sám instruuje své asistenty. Asistenti nejsou vystudovanými sociálními profesionály.
  3. Demedikalizace – lékařskou pomoc vyhledává handicapovaný člověk v případě zdravotních problémů, nikoli jako řešení svého života. Osobní asistence není léčbou, ale vyrovnáním nepříznivého stavu.
  4. Deinstitucionalizace – uživatel osobní asistence má možnost žít ve svém bytě a řídit osobní asistenci přímo, bez institucionálního mezičlánku.