Předpoklady osobního asistenta

Předpoklady osobního asistenta

1)    tělesné a zdravotní předpoklady

Požadavky na tělesnou stavbu a kondici osobního asistenta závisejí na klientově postižení a hmotnosti. Osobní asistent by měl mít takovou sílu, která odpovídá požadovanému výkonu a měl by být tak zručný, aby požadované úkony zvládal. Také zdravotní stav osobního asistenta musí být takový, aby ho vykonávání této práce neohrožovalo.

2)    duševní předpoklady

Duševní vlastnosti osobního asistenta jsou velmi důležité. S psychickými předpoklady řeší určité těžkosti při této práci mnohem lépe. Kladný postoj k osobní asistenci je samozřejmostí, bez které by osobní asistent jen stěží mohl vykonávat tak obtížnou práci. Pravděpodobně nejdůležitější je dobrá motivace. Příčiny zájmu o tuto práci mohou být u každého jiné, ale nejsilnější a nejdůležitější by měla být touha pomáhat.

Službu osobní asistence nejvíce člověku ulehčí umění empatie nebo-li schopnost vcítit se do druhého. Empatie je nezbytnou podmínkou v práci pro druhé. Je to ale také vlastnost, která může přinést i potíže. Ne každý totiž umí nést břemena druhých, snést i jen pohled na postižení.

Kromě toho musí být osobní asistent zcela k dispozici, tzn. že má být vstřícný a ochotný, laskavý, vlídný a trpělivý. Nezbytnými vlastnostmi pro osobní asistenci jsou zodpovědnost a spolehlivost.

3)    požadavky na odbornost

Požadavky na odborné vybavení osobního asistenta se liší podle druhu osobní asistence. U sebeurčující osobní asistence se nevyžaduje žádné odborné školení asistentů, jelikož sám klient musí být schopen sám vyškolit osobního asistenta, organizovat a vést jeho práci. Jestliže toho není schopen, používá se řízená osobní asistence. Ta vyžaduje odbornou přípravu osobních asistentů, protože se týká osob, které potřebují specializovanou pomoc. Osobní asistenti asistují např. osobám se smyslovým postižením nebo s mentálním či psychickým postižením.

Uživatel osobní asistence musí mít možnost kombinovat ji s jinými formami péče. Pro ty, kdo nejsou schopní ji řídit, je nezbytné mít k dispozici další instituty péče.