ORION poskytuje další terapie pro postižené

Centrum ORION v Panské ulici vzniklo díky projektu “Chceme být s vámi” financovaného z prostředků Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Umožnilo kromě tradičních aktivit jako jsou například hipoterapie či plavání, také provozovat arteterapii, canisterapii, výtvarný kroužek atd.

” V prosinci minulého roku vznikl v našem regionu problém s poskytováním osobní asistence k dětem s postižením do mateřských a základních škol. Po jednání s městem, se školami a rodiči těchto dětí se naše sdružení rozhodlo tuto sociální službu zajistit,” uvedla místopředsedkyně sdružení Miroslava Červinková. Hlavním cílem je integrace postiženým dětí do společnosti a zlepšení kvality jejich života. Od ledna ORION zaměstnává téměř 20 osobních asistentů, kteří pracují v MŠ Láň, ZŠ Kolowratská, ZŠ Mozaika, ZŠ Dobruška a MŠ Rokytnice. Někteří asistenti pracují i u dětí v jednotlivých rodinách. Další asistenti pak pomáhají dětem v Centru ORION při kroužcích a terapiích. V tomto případě spolupracují hlavně se studenty ze Sdružení LUSK Rychnov.

“Osobní asistenti jsou placeni z více zdrojů. Podílejí se i rodiče dětí, města, obce a úřad práce. Stále probíhají další projekty a žádosti o finance na tuto službu. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomohli při rozjezdu této služby. Jak při osobní angažovanosti, tak při zajištění spolufinancování osobní asistence,” sdělila Červinková. ORION vítá další zájemce, kteří by se chtěli na práci s dětmi podílet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *