Organizační jednotka sdružení Podané ruce pracuje

O léčení “psem” je stále větší zájem

Ve svém volném čase chodí pomáhat kynologové ze skupiny do ústavů, škol a zdravotnických zařízení

Canisterapeutická skupina při psím útulku nestačí na zájem veřejnosti. Hledá další členy, kteří chtějí se psem pomáhat nemocným a zdravotně postiženým.

Dvůr Králové – S novou metodou léčení, canisterapií, objíždí členky místního klubu zdravotnické i sociální ústavy. Zájem o jejich službu přesahuje možnosti, a tak hledají nové členy.

Přinášejí lásku a radost

Principem je přímý kontakt mezi člověkem a speciálně vycvičeným psem. “Jedná se o podpůrné psychoterapeutické působení na klienta pomocí přítomnosti psa, který děti i dospělé s různým druhem postižení umí motivovat k lepším výkonům. Zvyšuje sebevědomí, rozvíjí sociální cítění, hrubou i jemnou motoriku. Nabízí pozitivní zážitky a přináší pocity radosti a lásky,” vysvětlila Daniela Hoblová. Patří mezi zakladatelky spolku v regionu. Nejedná se o jednoduchou činnost. Pes musí projít speciálním výcvikem a zkouškami. Cílem je vyloučit zvířata, která by mohla na klienta zaútočit. Děti, ale i dospělí se zvířetem často, díky svým postižením, nezacházejí právě v “rukavičkách”. Královédvorský spolek úzce spolupracuje se skupinou Psí pac z Podkrkonoší. O prospěšné činnosti se mohou zájemci dozvědět víc na internetových stránkách www.psipac.wz.cz. Zájemci, kteří by chtěli zkusit pomáhat seniorům a dětem, mají šanci každý čtvrtek od 16 hodin na Hrubých lukách u psího útulku.

Hlavně menší plemena

Stačí se přijít podívat a členky spolku zájemcům poradí. “Hledáme především zájemce s menšími plemeny psů,” doplnila Hoblová. Mezi místa, která pravidelně canistera-peuti navštěvují, je Pomocná škola internátní v Jaroměři, Ústavy sociální péče Hajnice a Markoušovice, Speciální mateřská škola Hostinné, ale i Speciální základní škola Jičín nebo Domov důchodců Hradec Králové. Kromě toho pořádají také jednorázové návštěvy a ukázky své činnosti pro školy, dětské tábory nebo při společenských akcích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *