Organizační jednotka PSÍ PAC z Podkrkonoší

Naše činnost i sekce se začala formovat na podzim roku 2002. Pravidelně jednou týdně jsme ve čtyřech navštěvovaly Domov sv.Josefa v Žirči s klienty trpící roztroušenou mozkomíšní sklerozou. Schůzky se odehrávaly mimo budovu na nádvoří či v parku. Klienti si psy hladili, podávali psům piškoty, vyzkoušeli si i psí poslušnost formou hry. Hlavně ale, psi umožnili hovor a povídání si o tématech vzdálených jejich zdrav. potížím.

Tato naše činnost skončila s nástupem zimy, protože uvnitř budovy probíhaly stavební úpravy a personál nejevil ochotu nás se psy pozvat dovnitř.

V tomto období jsme uspořádaly tři přednášky/besedy/ pro žáky ZŠ prvního stupně a oční léčebny v D.K.n.L. Děti se dověděly o výcviku psů, o rasách, o použiti a pomoci psů člověku, o chování k psům známým a zejména cizím volně pobíhajícím. Přiblížili jsme jim i pocity nevidomého člověka, kterého vede pes. Dítě se zavázanýma očima vedl náš pes ve slepeckém postroji. Závěrečné hry a mazlení se psy děti vždy nadchlo.

Na přelomu roku se postupně utvářelo naše další kolektivní nasazení a počínaje 8. lednem tohoto roku jsme pravidelně dojížděly se psy do PŠI/pomocná škola internátní/v Jaroměři. Každou středu od 17. do 18.hod. probíhala canisterapie v tělocvičně školy minimálně se dvěma, někdy se čtyřmi i pěti psy. Děti s mentálním postižením, či vývojově opožděné, trávily se psem jednotlivě asi 20. minut, případně se u psů vyměnily, pak jsme jim nabídly společné hry na procvičení motoriky, hry s obrázky, písmeny a barvami. Canisterapie se zúčastňovala vždy stejná skupina dětí, i když obměňovaná podle zdravotního stavu. Na ukončení školního roku jsme uspořádaly pro všechny děti školy soutěžně-zábavné odpoledne na kynol.cvičišti za účasti všech našich canis. psů.To jsou – německý a švýcarský ovčák, zlatý retrívr a fena němec.ovčáka a rotwailera. Vstřícný přístup vedení školy i profesní účast dohlížející vychovatelky nás utvrzují v předpokladu, že canisterapie bude pokračovat i po letních prázdninách.

Od května 2003 se snažíme vyhovět požadavku Ústavu sociál.péče v Hajnici, kde žijí mentálně postižení pacienti mladšího i staršího dospělého věku. Každý čtvrtek odpoledne hodinu a půl zde pracují dva psi pro zkoušenou skupinu 10-ti klientů, z kterých se vybírají stálí účastníci budoucí canisterapie formy AAT. Od září letošního roku by měla canister. probíhat podle potřeb jednotlivých klientů. Zatím psi přinášejí do ústavu radost a nový zájem.

Před koncem školního roku jsme realizovaly další tři přednášky pro zákl. školy a oč. léčebnu. O prázdninách navštívíme se psy minimálně dva dětské tábory.  Jedna z nás se nepravidelně věnuje i návštěvám důchodců v Diakonii ve Dvoře Králové n.L.  Tam jde spíše o povídání si , kontakt se zvířetem a zpestření času seniorů. Další provádí individuální terapii pro nevidomého 11-ti letého chlapce, s cílem rozvinout jeho představivost ,orientaci a připravit ho na případnou možnost mít vlastního vodícího psa. Tři chovanci z Husova domu/výchovně léčebný ústav pro mládež/ ve Dvoře Králové n.L docházejí do soukromí, kde mají možnost kontaktu s canister.psem a pod vedením jeho majitelky se postupně seznamují s potřebami psů a sbližují se s dalšími bezproblémovými zvířaty/kočky,koně/. Poslední akci z naší činnosti, kterou chci zmínit byla účast na Dětském dni ZKO Jaroměř.

Náš canister. koutek dobře obstál v konkurenci ukázek služebních a agiliti psů. Zejména rodiče s malými dětmi si přišli s důvěrou pohladit velkého psa. Pro některé děti to byl i první dotek v životě.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *