Odchytit “tuláka” se musí umět

Státní veterinární správa ČR již 10 let organizuje odborné kurzy pro odchyt toulavých psů, a nejen jich, ale všech toulavých zvířat.

V kurzu se zájemci naučí taková zvířata lapat tak, aby nebyla zákrokem týrána a naučí se i s takovými zvířaty zacházet. Kurzy organizuje Státní veterinární správa ČR ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání a informatiky na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno již od roku 1995 a do konce uplynulého roku tyto kurzy absolvovalo 1 634 lidí, což je v průměru 163 ročně a 41 lidí na jeden běh.

Náplň kurzu stanoví vyhláška č. 296/2003 Sb. Lektoři jsou převážně z praxe, z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, z Městské veterinární správy v Praze a České zemědělské univerzity v Praze. Obsahem výuky je platná legislativa, základy etologie, fyziologie a biologie zvířat, metodika odchytu toulavých a nebezpečných druhů zvířat. Jde samozřejmě nejen o psy, kočky, ale i plazy, ptáky či hmyz. Ale, nejde jen o teorii, frekventanti si v praxi ověří, jak se zvířaty manipulovat, vyzkouší si odchyt i používání odchytových pomůcek. Na závěr prokáží získané znalosti a poté obdrží osvědčení o odborné způsobilosti k odchytu.

Nejvíce bylo proškoleno policistů, celkem 1016, dále pak 61 pracovníků útulků, 25 pracovníků dezinfekčních a deratizačních firem, 10 zaměstnanců ekoslužeb, 51 technických služeb, z ostatních profesí 448 lidí, mezi nimi i jeden exekutor a 23 ze středních odborných škol. Mezi zmíněnými ostatními profesemi to byli především pracovníci z Národních parků Šumava, Krkonoše, z farmových chovů jelenovitých,pracovníků odborů ochrany životního prostředí obecních úřadů, asanačních firem apod.

Odchytová činnost je kontrolována, a proto lze říci, že od doby pořádání těchto kurzů nedošlo k žádným hrubým závadám nebo přestupkům proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání v souvislosti s odchytovou činností, který by způsobili absolventi těchto kurzů.

Zájemci o získání osvědčení pro odchytovou činnost, tedy odbornou veterinární činnost, se mohou hlásit nejlépe na Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky při Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *