O nás

Informace o nás

Organizace Podané ruce, o.s. vzniklo v roce 2000 za účelem použití psů k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě – canisterapie a aktivity se psem, podpory integrace handicapovaných lidí do společnosti a podpory využívání psů ke kompenzaci postižení lidí fyzicky, mentálně nebo sociálně handicapovaných. 

Canisterapeutické týmy, které naše sdružení školí a přezkušuje, pracují zejména na Moravě a ve Slezsku ale také v Čechách. Canisterapie je činnost, jež není zakotvena v legislativě a týmy ji vykonávají jako dobrovolnou činnost. Zájem ze strany sociálních zařízení je velký  a Podané ruce, o.s. se snaží “vychovávat” kvalitní canisterapeutické týmy, které by přinášely pomoc potřebným.

Jestliže se chcete stát ČLENEM SDRUŽENÍ, vyplňte členskou přihlášku, kterou naleznete vlevo na této stránce a zašlete na adresu sdružení. Po zaplacení členského přípěvku (200 Kč) se stáváte naším členem. Nezapomeňte si také přečíst stanovy sdružení, kde naleznete kromě jiného svá práva a povinnosti.

Práce se psy byla vždy mým přáním. Od dětství s nimi sdílím jednu místnost a stali se z nich parťáci v dobrém i zlém. Aktivně se věnujeme mnoha kynologickým aktivitám. Od září 2011 si svůj sen plním. Působím v organizaci Podané ruce, o.s. na pozici administrátora v projektu canisterapie. Společně se svými fenkami – toy pudlicí Dorinkou a borderkolií Algidou se aktivně věnujeme canisterapeutické činnosti, dojíždíme do různých zařízení a pomáháme tam, kde je nás potřeba. Jsme tady ale i pro vás, takže pokud vás cokoli z oblasti canisterapie zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Naši klienti

Canisterapeutické týmy našeho sdružení pracují v sociálních zařízeních typu domov důchodců, dětský domov, ústav sociální péče, speciální škola, speciální mateřská škola a další. Klientelu tvoří tedy děti, ať již zdravé nebo mentálně či tělesně postižené, staří lidé, nemocní či postižení lidé. I když se canisterapie řadí k dobrovolným činnostem a není zakotvena v sociálním ani jiném zákoně, její účinnost je nezanedbatelná a výsledky jsou mnohdy až překvapivé. Všichni víme, že nejde o žádné zázračné jevy, ale o důslednou a trpělivou práci celého canisterapeutického týmu a personálu zařízení. Význam canisterapie je velký, což si uvědomuje vedení dalších a dalších sociálních zařízení, které se na nás obracejí s žádostí o canisterapeutické týmy.