O činnosti občanského sdružení ELVA-HELP

Občanské sdružení ELVA-HELP se sídlem v Lysé nad Labem a pobočkou v Liberci, které pomáhá potřebným lidem prostřednictvím speciálně cvičených (slepeckých, asistenčních, balančních, signálních, doprovodných atd.) a vedených pejsků (canisterapie) realizuje hned několik projektů, například : “Canisterapie- preventivněmotivační metodika” ve školách a školských zařízení. Za asistence speciálně cvičených psů je dětem a mládeži přiblíženo jak se ke zvířeti chovat, jak porozumět psí řeči, jak ze štěňátka vychovat bezkonfliktního kamaráda a co je to Humanitární kynologie – psí pomocníci potřebným lidem a podobně.

Děti si vlastní zkušeností mohou ověřit jaké to je, nevidět a orientovat se pouze prostřednictvím slepecké hole oproti daleko jistější a bezpečnější chůzi se slepeckým psem. Jednatelka sdružení, koordinátorka pro oblast Liberecko, canisterapeutka a trenérka psů Andrea Tvrdá děti seznámí se širokou škálou možností jak je možné se svým psem trávit smysluplně volný čas, cvičit ho, účastnit se soutěží a nebo se zaměřit na kynologii humanitární a se svým pejskem pomáhat ostatním. ” Často jsme svědky jak ty nejvíce zakřiklé děti se aktivně zapojují do terapeutem řízených her s pejskem.”

Liberecká pobočka humanitárních kynologů z ELVA-HELP o.s. působí aktivně se svými terapeutickými psi v Liberci již druhým rokem a s výbornými výsledky.

14.dubna 2004 proběhla přednáška na téma “canisterapie ve zdravotním zařízení” v kapličce nemocnice v Jablonci nad Nisou. Přednášku vedla Andrea Tvrdá se svým psím týmem pro zdravotní personál a specialisty z Jablonce nad Nisou a Tanvaldu.

Aplikace canisterapie ve zdravotních zařízeních formou projektu “Aplikace canisterapie se zatím osvědšila na oddělení LDN, Lůžkové rehabilitaci, psychiatrickém oddělení a dětském psychiatrickém oddělení Krajské nemocnice Liberec kde byl zaznamenám převážně psychosociální pozitivní vliv na pacienty ale i na personál.

Relaxačně rehabilitační metodiku aplikuje Andrea Tvrdá v Jedličkově ústavu pro postiženou mládež v Liberci, do Domova seniorů Františkov dochází prostřednictvím canisterapie aktivovat na všechna oddělení se zvláštním zaměřením na oddělení Vážky – pro seniory s demencemi, kde byla zaznamenána výrazně pozitivní odezva v komunikaci.

Odborná canisterapie si žádá nejen speciální výchovu, výcvik a vedení atestovaného pejska, ale i odbornost a prověřené znalosti kynologa /etologie psa, metodiky výchovy a výcviku, ale i zdravověda člověka a psychologie člověka /, který musí spolupracovat se specialisty v sociálních a zdravotních zařízení kde se canisterapie aplikuje – potom je její působení velmi významné. Nyní v září 2004 jev procesu vydání kniha o základech canisterapie vycházející z pětileté intenzivní praxe s touto formou terapie a s profese speciálního výcviku psů v humanitární kynologii a za spolupráce odborníků sociálně-zdravotní sféry….o této publikaci bude ELVA-HELP včas informovat na svých webových stránkách www.elva.cz.

Od letošního roku je ELVA-HELP o.s. také součástí Integrovaného Záchranného Systému ČR /IZS ČR/, prostřednictvím smlouvy o spolupráci s ČČK OS LIBEREC, v humanitární sekci s metodikou Canisterapie-krizová intervence /AACR/, kterou ELVA-HELP vypracovala za spolupráce profesních kolegů z USA.

Tým ELVA-HELP absolvoval čtyřdenní secvičení jednotek IZS ČR na Orlíku, který organizoval ČČK OS LBC.

Podle výsledků druhého Mezinárodního semináře o zooterapiích konaného letos v Brně, je působení canisterapie prokazatelně pozitivní z psychosociálního i fyziorehabilitačního hlediska, forma která je realizována za podory Magistrátu města Liberec v zařízeních projektem “Aplikace canisterapie v zařízeních pro seniory a postižené lidi” na Liberecku je přinejmenším na Evropské úrovni.

Organizace ELVA-HELP je nestátní a nezisková, pracuje díky dotacím, grantům, darům, spolupráci se sociálně-zdravotními zařízeními a Magistrátem města Liberec.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *