Otázky a odpovědi

Co udělat, když se chci aktivně věnovat canisterapii?

Základní předpoklady, které musíte splňovat jsou:

  1. vhodný pesPokud si myslíte, že vlastníte psa, který by se pro canisterapii hodil (tzn. že je vyrovnaný, ovladatelný a má rád lidi), přihlaste se na zkoušky, které nejdřív se svým psem musíte absolvovat. Po jejich úspěšném zakončení se od zkušební komise dovíte, jak postupovat dále.
  2. Vaše touha pomáhat druhýmTento předpoklad je také důležitý. Se svým psem budete tvořit tým, proto k této práci musí mít kladný vztah nejen Váš pes ale i Vy. Psa do zařízení pouze nevodíte, ale společně pracujete.Jelikož je canisterapie dobrovolnickou činností, je vykonávána ve volném čase dobrovolníka-canisterapeuta. Pokud si již teď nejste jisti, zda si pro návštěvu zařízení budete moci vyhradit alespoň jednu hodinu týdně, nepouštějte se do aktivní canisterapie, ale zvolte jinou činnost, kde můžete být prospěšní. Klienti si na Vás a Vašeho psa totiž rychle zvyknou a je obtížné ať již dětem nebo starým lidem vysvětlit, proč již na ně nemáte čas. Vyžaduje se tedy zodpovědný přístup!
  3. Váš volný čas

—————

Jak mám svého psa připravit na zkoušky?

Pokud má Váš pes vyrovnanou povahu a má rád lidi, zaměřte se na ovladatelnost. Dejte Vašemu pejskovi základní výcvik, který má zvládat každý pes bez ohledu na to, zda se chcete věnovat canisterapii či ne. Jedná se o základní povely jako je přivolání, sedni, lehni, zůstaň a chůze u nohy. Pokud bude umět navíc aportovat nebo podávat tlapku, tím lépe. Snáze si získá srdce klienta, se kterým budete pracovat. Tyto povely musí umět pes zvládat nejen u Vás na zahradě, ale také mezi cizími lidmi v rušném prostředí. Tomu přizpůsobte výcvik. Dbejte na to, aby Váš pes poslechl při prvním povelu ne až při třetím zopakování.

Základem canisterapeutického psa je také hlazení a mazlení, kterého má mít dostatek i od cizích lidí. Vyhledávejte tedy jejich společnost. Mazlení s Vámi není pro psa dostatečnou přípravou.

Přečtěte si pozorně jednotlivé body zkušebního řádu. Sami si je vyzkoušejte ve spolupráci se svými přáteli. Zvykejte psa na jemné tahání za uši či za ocas, při terapii k tomu může docházet. Zaměřte se také na bod, kdy se testuje vzrušivost Vašeho psa a zvykejte ho na přerušování hry, kdy se musí uvést do klidu. Provádějte také nácvik polohování. Položte se se psem na zem, přičemž mezi vámi je těsný fyzický kontakt a položte si na něj ruku nebo nohu. Pokud máte většího psa, můžete si také lehnout na záda a psa položit pod své pokrčené kolena. Tato poloha se běžně používá pro relaxaci a uvolnění klienta, přičemž srst psa by se měla v místě pod koleny dotýkat holého těla člověka. V této poloze by měl pes vydržet u zkoušky alespoň několik minut. Pokud uvažujete o provozování canisterapie v zařízení, kde se polohování běžně dělá, je třeba psa trénovat až na 20 minut setrvání v určité poloze.

Případné konkrétní problémy při přípravě Vašeho psa na canisterapeutické zkoušky můžete řešit v naší poradně – diskusi.

—————

Jak najdu zařízení, kde budu se svým psem provozovat canisterapii?

Po úspěšném absolvování povahových testů psa můžete začít navštěvovat sociální zařízení jako je domov důchodců, dětský domov, ústav pro tělesně nebo mentálně postižené, speciální mateřské školy apod. Toto zařízení si můžete vyhledat sami a to podle několika kritérií:

  1. místo Vašeho bydlištěPouze některá zařízení proplácejí dobrovolníkům náklady na cestu. Je tedy pro Vás finančně výhodnější, když bude zařízení poblíž Vašeho bydliště.
  2. Vaše požadavkyNe každý umí a je ochoten pracovat s tělesně nebo mentálně postiženými. Pro někoho je přijatelnější povídat si při terapii se starými lidmi a trpělivě jim naslouchat než pracovat s temperamentními dětmi z dětského domova.
  3. vlastnosti psa

Temperamentní pes se více hodí do dětského domova, kde se může prostřednictvím her s dětmi realizovat a po hodině canisterapie jsou spokojené obě strany, děti i pes. Naopak u tělesně postižených se uplatní spíše klidný pes a to zejména při polohování, kdy svým tělem zahřívá části těla postižených a umožňuje jim kromě relaxace také úlevu při svalových křečích.

Druhou možností je nechat na naší společnosti, aby pro Vás vyhledala vhodné zařízení. Pořádáme také přednášky pro personál i klienty zařízení. Ty jsou základem pro dobrou a efektivní spolupráci mezi Vámi a zaměstnanci, bez které se kvalitní canisterapie neobejde.

—————

Jak poznám, že je můj pes vhodný pro canisterapii?

Základními předpoklady psa jsou:
1. vyrovnaná povaha
2. ovladatelnost
3. láska k lidem

Vyžaduje se splnění všech tří těchto předpokladů zároveň. Pes s labilní nervovou soustavou, který svou nervozitou nebo bojácností narušuje terapii, není vhodný. Taktéž ovladatelnost je neméně důležitá, přičemž není podstatné, zda jde o psa malého nebo velkého. Všichni musí zvládat základní poslušnost, která se testuje dříve než je pes připuštěn k vlastním zkouškám. Je samozřejmé, že bez zvládnutí ovladatelnosti by byl vystaven nebezpečí jak klient („pouhý“ úlek dítěte způsobený psem může v terapii napáchat velké škody) tak i pes. Také polohování by nebylo možné, kdyby si pes neuměl lehnout a setrvat v nastavené poloze určitou dobu.

Pokud pes neprojevuje přítulnost či vstřícnost nejen k Vám ale i k cizím lidem, je zbytečné o canisterapii uvažovat. Pes by měl rád přijímat pohlazení a mazlení s cizími lidmi, nejen ho trpně snášet. Jestliže by z toho důvodu odmítal kontakt s klienty a udržoval si od nich odstup, není pro tuto práci vhodný.

Zveřejněný zkušební řád společnosti Vám umožňuje, aby jste si sami do jisté míry otestovali psa v jednotlivých bodech. Na případných slabinách pak můžete pracovat. Zkušební komise povahu Vašeho psa při zkouškách odborně prověří, za jeho chování má však zodpovědnost jeho majitel.

—————

Můžu se věnovat se svým psem canisterapii, když mám méně než 18 let?

Ano, je to možné. V případě, že jste mladší osmnácti let, po úspěšném absolvování povahových testů psa musíte vykonávat canisterapii pouze v doprovodu canisterapeuta staršího osmnácti let. Ten Vás vede, dohlíží na Vaši činnost a připravuje Vás na samostatnou práci.