Některé firmy zneužívají situace zdravotně postižených

Někteří zaměstnavatelé zneužívají situace zdravotně postižených lidí a finančních prostředků, které od státu dostávají za to, že je zaměstnávají. Peníze vyinkasují, ale ke zdravotně postiženým se jich často dostane jen část, nebo žádné. Někdy je totiž takoví zaměstnavatelé vůbec nezaměstnávají a vše je jen fiktivně na papíře. Potřebná jsou proto zákonná opatření, jež by zavedla efektivní kontrolní mechanismy. Ty by na jednu stranu měly zamezit podvodům, na stranu druhou by ale neměly omezovat ty, jež zdravotně postiženým opravdu pomáhají. Aby se nevylila vanička i s dítětem…

Shodli/y se na tom poslanci a poslankyně sněmovního podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny, jež na své včerejší večerní jednání pozvali/y odborníky a odbornice z ministerstva práce a sociálních věcí i zástupce zdravotně postižených. Od nich se členové a členky podvýboru dozvěděli/y, že nezaměstnaných zdravotně postižených lidí je v Česku kolem 400 tisíc, z toho je jich zhruba jedna třetina evidována na úřadech práce. V zákonech existuje několik nástrojů, jak tyto lidi zaměstnávat. Každá firma, mající minimálně 25 zaměstnanců a zaměstnankyň, má ze zákona povinnost zaměstnávat 4 % lidí se změněnou pracovní schopností (některé firmy však tuto povinnost neplní a platí raději sankce). Zdravotně postižené lze zaměstnávat také prostřednictvím Institutu chráněných dílen – zaměstnavatelům pak plynou příspěvky z úřadů práce. Při těch fungují také zdravotní i pracovní rehabilitace postižených osob. Podle § 78 zákona o zaměstnanosti mohou čerpat finanční prostředky firmy, které zaměstnávají minimálně padesát procent zdravotně postižených.

V roce 2004 činil počet takových firem 485, zaměstnaných zdravotně postižených 9806 a vyčerpáno bylo 649 milionů korun. V roce 2006 už bylo takových firem 993, zaměstnaných lidí 18 012 a vyčerpáno 1 410 000 korun. Na jednání podvýboru to sdělili/y zástupci a zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí. S tím, že počty evidovaných zdravotně postižených na úřadech práce se ale nikterak nesnížily. To je podle jejich slov způsobeno tím, že některé firmy zaměstnávají postižené lidi jen fiktivně. Existují prý i případy, kdy je člověk, který vzhledem ke svému stavu není schopen vykonávat žádnou práci, zaměstnán dvakrát na osmihodinovou pracovní dobu. V takovém případě se jedná o evidentní podvod, kdy je zaměstnavatelem zneužita situace zdravotně postiženého člověka, který je rád za každou korunu a často podepíše pro něj nevýhodnou smlouvu…

Přesné počty takto se chovajících firem není znám a možné potrestání je, vzhledem k absenci kontrolních mechanismů, složité. Proto je nutné kontrolní mechanismy do příslušných právních předpisů zanést. Poslankyně Ivana Levá (KSČM) v rámci jednání podvýboru zmínila, že by bylo kupříkladu dobré, aby zaměstnavatelé, čerpající finanční prostředky, byli zvýhodňováni za to, když zaměstnávají zdravotně postižené, jež jsou v evidenci úřadů práce. Přizvaní odborníci se zase shodli na tom, že by nebylo od věci, kdyby byla zaměstnavatelům refundována až mzda, kterou zdravotně postiženým skutečně vyplatí…

Jednání byla přítomna také ministryně Džamila Stehlíková (SZ) – ta řekla, že legislativní plán vlády s novelou, která by názory odborné veřejnosti zahrnovala, počítá někdy koncem letošního roku. Podotkla proto, že by se nebránila ani poslanecké iniciativě, která by přišla dřív, protože peníze, jež často utíkají kvůli nejrůznějšímu obcházení zákonů, či dokonce vyloženým podvodům, by ve prospěch tělesně postižených, kterým skutečně náležejí, mohly být vynaloženy efektivněji. Poslankyně Kateřina Konečná (KSČM) upozornila na to, že zákon je nepochybně potřebný, je ale také nezbytné myslet také na to, aby nepoškodil nemálo firem, které tělesně postižené opravdu zaměstnávají, čímž jim nejen pomáhají zlepšit jejich tíživou finanční situaci, ale také naplnit život prací. S tím souhlasili/y i ostatní, včetně přizvaných odbornic a odborníků. Její kolegyně Levá na jednu z takových firem upozornila – na výrobní družstvo invalidů Styl Plzeň, které ocenili i odborníci. Družstvo vyrábí pracovní oděvy, sportovní oblečení, kalhoty, kartonáž či obaly. Věnuje se také knihařství, vazbě knih, termoražbě, reklamnímu potisku na cokoliv, sítotisku, kompletaci či výrobě plochého průmyslového těsnění z různých materiálů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *