Mezinárodní seminář o zooterapiích

Ve dnech 1. – 3. července t.r. se již potřetí díky iniciativě o.s. Filia konal Mezinárodní seminář o zooterapiích.

 

Účastníci se sjížděli již v pátek ráno přímo do výstavního areálu, neboť seminář byl součástí probíhající Mezinárodní výstavy psů Intercanis. Prostory, které nám přidělili, byly více než reprezentativní, bylo to Presscentrum. O technické zajištění a překladatelskou službu se vzorně postarala pořádající organizace Filia.

 

Účastníci semináře byli nejen z naší republiky, ale i Poláci, zástupkyně z Francie, z Rakouska, z Německa, ze Slovenské republiky. Vzhledem k výborně zajištěné překladatelské službě, jsme mohli poslouchat, diskutovat, vyměňovat si zkušenosti bez problémů.

 

Program odborné části byl velmi podnětný a pestrý. Stěžejním bodem programu semináře byla tvorba norem praxe canisterapie a seznámení se s nutností dodržování všech zákonů, které se dotýkají canisterapeutické praxe. V diskusi se ukázalo, že ne všechny organizace poskytující zooterapii si jsou vědomy, kterými zákony se musí řídit, že např. i canisterapeutické testy psů jsou brány jako svod psů a nedodržení všech veterinárních předpisů i zákona na ochranu zvířat proti týrání je vysoce sankciováno. Stará pravda je, že neznalost zákona neomlouvá.

 

Velice kvalitně a fundovaně nás právě s problematikou zákonů seznámila Ing. Ivona Svobodová ze SVOPAPu. Doplnila ji paní Vladimíra Tichá, která je rovněž z tohoto vzdělávacího zařízení, je dopisovatelkou odborného časopisu Pes přítel člověka a místopředsedkyní Canisterapeutické asociace.

 

Všechny prezentované semináře byly dle mého názoru pro nás posluchače velmi přínosné. Každá informace, kde a jak se zooterapie provádí, je při stálé absenci legislativy velmi podnětná.

Semináře budou zpracovány do sborníku a všechny zúčastněné organizace jimi budou obeslány.

Podané ruce byly zastoupeny několika členkami. Aktivní účast s příspěvkem ,,Canisterapie v praxi“ prezentovala Mgr. O.Mičulková a H.Fejkusová. Na semináři byla rovněž Ing. O. Bischofová, která prezentovala naši organizaci instalací na posteru, Ing. Š. Tkadlečková se za naši organizaci rovněž zúčastnila semináře.

Vyjmenuji některé zajímavé příspěvky:

  • – Darina Novotná/ Piafa/ Normy praxe-proč?
  • – Michaela Freeman- Molová /Pomocné tlapky/ Tvorba norem praxe canisterapie a její definice
  • – Zoran Neradžič Nemocnice Litoměřice/ Canisterapie a její možnosti
  • – Ivona Svobodová / SVOPAP/ Zákony v canisterapeutické praxi

Všechny příspěvky byly zajímavé a podnětné. Diskuse byla bohatá a doufám, že i s dopadem na další vývoj zooterapií nejen u nás ale i v zahraničí.

 

V neděli odpoledne proběhla valná hromada Canisterapeutické asociace, která byla volným pokračováním předešlých jednání na téma normy v canisterapii, zákony, které se na tuto činnost vztahují. Zápis bude všem poskytnut z Brna.

 

Je velice dobré, že jsou organizace, které pořádají takové vzdělávací akce, na kterých si mohou nadšenci pro zooterapie vyměňovat zkušenosti, diskutovat nebo se i pohádat pro prosazení dobré věci.

 

Pokud máte zájem, už si na stejné období příštího roku napište do kalendáře vykřičník, určitě bude další běh tohoto odborného semináře.

 

Další seminář bude 16.11.2005 a to Seminář o zooterapiích v Hluboké u Českých Budějovic, který pořádá již také tradičně Jihočeská universita. Také na tuto akci najdete přihlášku na stránkách Jihočeské university nebo si o ni můžete napsat na e-mail Podaných rukou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *