Kdo má psí pas, neprohloupil

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR určitě neudělali chybu ti majitelé, kteří si pas pro svého psa již zařídili. A to přesto, že včera bylo v Bruselu definitivně rozhodnuto, že od 3. července do 1. října platí tzv. „přechodný režim“, neboť některé členské země EU nejsou připraveny splnit podmínky Nařízení 998/2003 – zavést pasy pro malá zvířata od 3. července.

Toto rozhodnutí znamená, že do počátku října mohou majitelé psů, koček a fretek, kterých se nařízení týká, při cestách mezi členskými zeměmi Evropské unie použít již buď pas pro malá zvířata, anebo mohou vycestovat s mezinárodním očkovacím průkazem, kde musí být pochopitelně potvrzeno, že bylo zvíře v řádném termínu očkováno proti vzteklině. Dále pak musí mít potvrzení o dobrém zdravotním stavu zvířete a osvědčení, že zvíře pochází z oblasti s „dobrou nákazovou situací“.

Tedy ti, kdo si již pas vyřídili, budou mít vše jednodušší v tom smyslu, že již nemusejí pro tzv. kulaté razítko o dobré nákazové situaci na místně příslušnou krajskou veterinární správu, či její inspektorát – vše do pasu potvrzuje schválený soukromý veterinární lékař.

Ovšem do Velké Británie, Irska a Švédska dosud přetrvávají jistá omezení. Británie a Irsko totiž požadují před vstupem zvířete předložit potvrzení o účinnosti vakcinace proti vzteklině, které bylo provedeno šest! měsíců před vstupem. Jinak musí zvíře zůstat v několikaměsíční karanténě. Švédsko požaduje toto vyšetření též, jedinou podmínkou ale je, že vyšetření musí být provedeno minimálně 120 dní po provedené vakcinaci.

Podrobnější informace o pasech pro malá zvířata, popřípadě o vyjmenovaných zemích, kde platí stejný režim, jako v EU, lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy: www.svscr.cz – hlavní nabídka – zdraví zvířat – cestování se psy a kočkami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *