Informační věstník zooterapie 6/2005

Organizační pokyny:

 

Pro přednášející:

 • Témata přednášek se musí týkat zooterapie, seminář je zaměřen na prezentaci Konkrétních aktivit praktikovaných v rámci zooterapie.
 • Každou aktivitu zpracujte podle osnovy:
 • Konkrétní aktivity praktikované v rámci AAA i AAT u klientů různých skupin
 • Popis (ukázka) aktivity
 • Vhodné druhy zvířat pro aktivitu
 • Specifické dovednosti zvířete potřebné k realizaci aktivity
 • Pomůcky potřebné k realizaci aktivity
 • Indikační skupinu klientů u nichž je aktivita vhodnou součástí působení zooterapie (typ postižení, věk)
 • Oblast působení aktivity (např. jemná motorika, hrubá motorika, verbální komunikace, sociální dovednosti, emoční oblast, psychika, aj.)
 • Cíle aktivity (např. zvyšování slovní zásoby, procvičování jemné motoriky, navozování emočně libých prožitků, relaxace, aj.)
 • Dosažené výsledky, možno doložit fotografiemi, videozáznamem, apod.
 • Diskuse
  • Na přihlášce uveďte prosím přesný název příspěvku.
   • Příspěvky si připravte v takovém rozsahu, aby bylo téma vyčerpáno, po každém příspěvku bude následovat diskuse k příspěvku. Maximální délka příspěvku je 30 minut.
   • Příspěvek odevzdejte na disketě nebo CD nejpozději při prezentaci na semináři nebo jako přílohu e-mailu na adresu kalino@zsf.jcu.cz.
   • Formát odevzdané verze příspěvku (pro zpracování do sborníku):
  • Microsoft Word
  • Písmo: Times New Roman, velikost 12, normální
  • Nadpis: Times New Roman, velikost 12, tučné
  • Podnadpisy: Times New Roman, velikost 12, tučné, kurziva
   • Zpracování příspěvku:
  • Název příspěvku v českém jazyce.
  • Název příspěvku v anglickém jazyce.
  • Vaše jméno.
  • Souhrn v českém jazyce.
  • Klíčová slova v českém jazyce.
  • Souhrn v anglickém jazyce.
  • Klíčová slova v anglickém jazyce.
  • Vlastní text.
  • Citovaná literatura.
  • Vaše celé jméno (i s tituly), canisterapeutická organizace, Vaše pracoviště (pokud nějak s praktikováním canisterapie souvisí, popř. škola), Vaše adresa, e-mail, telefon (spíše pracovní). Informace budou uveřejněny pod Vaším příspěvkem ve sborníku – proto uvádějte pouze informace, které chcete zveřejnit!
   • Přednášející budou mít k dispozici zpětný projektor, video, diaprojektor a data projektor – požadovanou techniku uveďte do přihlášky, v opačném případě se může stát, že technika nebude k připravena.

 

Harmonogram:

 • Začátek semináře – 9.00 hodin
 • Seminář bude rozdělen do dvou částí:
 • 9.00 – 15.30 – přednášky a diskuse k jednotlivým příspěvkům (přesný harmonogram dostanou účastníci před zahájením semináře), vložena přestávka na oběd
 • 15.30 – 17.00 – valná hromada Canisterapeutické asociace
  • Předpokládané zakončení semináře – 17.00 hodin

 

Další užitečné informace:

 • Oběd – dle vlastního výběru je v okolí budovy několik možností (pizzerie, restaurace, potraviny, bufet), proto nebude hromadně zajišťován.
  • Ubytování: individuální

Možnosti:

 • Ubytovna Cakrma, Papírenská 43, Č. Budějovice, tel: 387 733 359, http://www.cakrma.cz/
 • Stavounion, Čechova 1, Č. Budějovice, tel: 387 240 758, 387 240 291, 602 493 741
 • Další možnosti lze najít na: http://dir.seznam.cz/Cestovni_sluzby_a_pohostinstvi/Ubytovaci_sluzby/index.html
  • Doprava: individuální
 • Bližší informace na: http://www.idos.cz
 • Výstup na zastávce MHD „U praku“, MHD č. 14 a č. 1.

 

 • Prosíme o zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 4.11. 2004 na adresu: V. Kalinová, ZSF JU, Česká 20, 370 01 Č. Budějovice nebo jako přílohu e-mailu kalino@zsf.jcu.cz.
 • Účastníky s přednesem příspěvku prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 27.10.2005 (z organizačních důvodů).
 • Případné dotazy rádi zodpovíme na výše uvedené e-mailové adrese nebo na tel. 387 228 902 (V. Kalinová).

 

Přihláška na seminář Pravda o zooterapii (16. 11. 2004)

 

Jméno:

Kontakt:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

Organizace:

 

Zvolené možnosti označte tučně a barevně!!!!!:

 

Zúčastním se jako:

 1. Přednášející
 • o Přesné téma příspěvku zní:
 • o Délka příspěvku (v minutách) – max. 30 min.:
 • o K přednesu budu požadovat:
  • zpětný projektor
  • video
  • diaprojektor
  • data projektor
 1. Účastník bez přednesu příspěvku

Datum a podpis:

e-mail: nchk@centrum.cz

Setkání návštěvních týmů

 1. 9. 2005 se v areálu chovatelů Inter Dog na Krásné louce v Mladé Boleslavi uskutečnilo Setkání návštěvních týmů. Po neformálním přivítání zamířili účastníci do Domova důchodců v Olbrachtově ulici , kde uskutečnili společnou návštěvu. Klienti byli velmi potěšeni návštěvou dvou pejsků ( psovodi A. Tvrdá, Elva-Help a J. Dittrich z Plzně) a kočiček (sibiřská – M. Winterová, perská-D. Hypšová, obě NCHK). Radost z vítaného rozptýlení měli i zaměstnanci Domova důchodců. Velmi potěšující byla zejména skutečnost, že návštěvy se účastnilo více klientů, než bývá o pravidelných sobotních návštěvách běžné. A. Tvrdá přislíbila provedení ukázek polohování pro rehabilitační pracovníky Domova důchodců .

Díky krásnému počasí probíhala druhá část setkání, přátelská výměna názorů, pod širým nebem. Velmi přínosná byla přítomnost rodiny Dittrichových z Plzně, kteří pro svou postiženou dcerku získali asistenčního psa australského doodla z organizace Elva-Help. Paní Markéta Redlová z Jablonce nad Nisou, která se chce věnovat canisterapii, se setkání zúčastnila také s celou rodinou. K promítnutí videozáznamu zkoušek pro Návštěvní službu za využití ušlechtilých koček se sešli shromáždění v klubovně Inter Dogu. Velmi srdečně uvítali všichni zúčastnění i krátkou odpolední návštěvu členky NCHK, paní J. Beránkové, která navzdory boji s těžkou nemocí neztrácí zájem o Návštěvní službu.

Přesto, že setkání bylo spíše „komorní“ akcí, účastníci se dohodli na společné předvánoční návštěvě v Domově důchodců a na pokračování další spolupráce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *