Informační věstník zooterapie 2/2005

10.3.2005

Informační věstník zooterapie 2/2005

Informační věstník zooterapie

2/ 2005

3. ročník e- mailového časopisu

vyšlo 1.3. 2005

vydává : Nezávislý chovatelský klub, odbor zooterapie

 

 

Obsah :

ZOO Děčín – Pastýřská stěna

  • Za zvířaty do ZOO
  • Pozvánka na seminář Zvířata lidem – Tiere den Menschen

Pomocné tlapky

  • Pozvánka na canisterapeutické víkendovky

Nezávislý chovatelský klub

  • Umístění kotěte ragdolla do rodiny s handicapovaným dítětem

 

—————————————————————————————————————–

Za zvířaty do zoo

 

   Ani únorová zima neodradila klienty ústavu sociální péče v Olešce u Děčína od návštěvy zoologické zahrady na Pastýřské stěně. Není divu, mají se na co těšit!

Zoo Děčín připravila pro lidi s mentálním postižením v řadě již třetí speciální program – tentokrát s názvem „Za zvířaty do zoo“. Obyvatelé USP Oleška se pod vedením zoo-pedagoga seznámili s nejrůznějšími zvířaty, zblízka si je prohlédli a většinu z nich si i pohladili.

Po zoo je provedla nová kamarádka Julie, nejmenší plemeno ovce na světě, které pochází z bretaňských ostrovů. Klienti hledali ukryté obrázky pokrmů a naučili se, co je pro ovečku dobré a z čeho by ji naopak bolelo břicho. Naučili se napodobovat hlasy zvířat, zpívali o zvířatech a kromě hlasivek si procvičili i svá těla. Jak pečují zvířata o své kožíšky, jakou barvu může jejich srst mít, jakým způsobem se navzájem poznávají- to vše a ještě mnoho dalšího se dozvěděli a vyzkoušeli si sami na sobě všichni, kteří přišli.

Akce proběhla v Zoo Děčín ve čtvrtek 3. února 2005 v 9. 45 a trvala dvě hodiny.

Program je součástí projektu Zvířata lidem. který realizuje Zoo Děčín za finanční podpory Společného fondu malých projektů programu Evropské unie Phare CBC. Jedním z jeho hlavních cílů je obohatit život lidí s mentálním postižením formou přímého i nepřímého kontaktu se zvířaty, což se bez ohledu na zimní počasí daří.

 

Mgr. Ivana Fryčková

 

Pozvánka na seminář

 

Zoo Děčín a CJD Chemnitz

 

Vás zve na česko-německý seminář

 

Zvířata lidem – Tiere den Menschen

 

realizace semináře je součástí pilotního projektu „Zvířata lidem“, který financuje společný fond malých projektů programu Evropské unie Phare CBC.

 

Termín konání : středa 9. března 2005 od 9. 30 do 17. 00

 

Místo konání : Zoo Děčín-Pastýřská stěna, 405 02 Děčín

 

Cíle semináře :

  • prohloubit teoretické i praktické znalosti týkající se aktivit asistovaných zvířaty u zdravé populace, lidí s postižením a mládeže se sociálně patologickými rysy v chování, a informovat účastníky o praktických výsledcích projektu Zvířata lidem

 

 

Program :

9. 30 – 10. 00     Příjezd, registrace

 

10. 00                 Zahájení Ing. Lubomír Moudrý, ředitel Zoo Děčín

 

10. 15 – 11. 00   Zkušenosti as AAA/AAZ v České republiceIng. Ivona Svobodová, Česká zemědělská univerzita Praha-Suchdol a vzdělávací centrum Svopap

 

11. 00 – 11. 45   Rehabilitace pomocí zvířatMUDr. Zoran Nerandžič, rehabilitační oddělení Městské nemocnice Litoměřice

 

11. 45 – 12. 30    Animoterapie v PL Bohnice – Jana Štréglová, DiS a Marek Šťastný, Psychiatrická léčebna Bohnice

 

12. 30 – 13. 15    přestávka, občerstvení

 

13. 15 – 13. 40    Výsledky projektové realizace Zvířata lidem – Mgr. Ivana Fryčková, Zoo Děčín, manažerka projektu Zvířata lidem

 

13. 40 – 15. 40    Zkušenosti externistů spolupracujících na vytváření programů AA v Zoo Děčín, zhodnocení programů experty pro oblast psychologie, speciální pedagogiky, sociologie

 

15. 40 – 16. 00    Přestávka na kávu

 

16. 00 – 16. 15    Přeshraniční zrcadlová realizace programu Spolu do zooAnja Dube, Tierpark Chemnitz

16. 15 – 16. 30  Projekt zvířata lidem a etopedie – Dr. Michel Düsing, CJD Chemnitz

 

16. 30 – 17. 00  Diskuse

 

17. 00                Závěr, občerstvení

—————————————————————————————————————–                                                                    

POMOCNÉ TLAPKY o.p.s.

pořádají

C a n i s t e r a p e u t i c k é   v í k e n d o v k

 

 

Termín a místo:

Jarní canisterapeutická víkendovka:         22. 4. – 23. 4. 2005   Třemošná u Plzně

– víkend plný odborných přednášek (pátek a soboty) s otestováním ct týmů. Přednášejí Mgr. I.Gregorová, psycholožka pomocných tlapek, MVDr. Petr Bohm – veterinář- specialista na ortopedii a výživu, G. Hirnerová – ředitelka Speciální školy v Berouně, paní Mašková- fyzioterapeutka MŠ Beroun.

 

Podzimní canisterapeutická víkendovka: 14. 10. – 15. 10. 2005   Třemošná u Plzně

Program:

Je tvořen přednáškou veterináře, psycholožky, fyzioterapeutky, návštěvou zařízení, seminářem předávání zkušeností z praxe canisterapie doplněn videoukázkami, fotem a mnoho dalšího zajímavého (časový program,přihláška,další informace jsou uvedeny na www.pomocnetlapky.cz)

 

 

Upozornění !!!

Nové týmy, které se přihlásí, musí absolvovat tuto Víkendovku (alespoň 3 přednášky + návštěvu zařízení v rámci Víkendovky nebo individuálně po domluvě s Pomocnými tlapkami o.p.s.) a testování CT týmů.

CT týmy, které už pracují, CT týmy které již prošly tímto vzděláváním, mají možnost pouze testovat psy.

 

 

Poplatky:

Canisterapeutická víkendovka – 500,- Kč

Testování (přezkoušení CT týmů ) – 250,- Kč

Testování (nové CT týmy) – 600,- Kč

—————————————————————————————————————–

 

Nezávislý chovatelský klub

První zkušenosti s umístěním kotěte ragdolla do rodiny s postiženým dítětem

 

Koncem října 2004 byla NCHK, chovné stanici Síh, nabídnuta ing. Loučkou možnost bezplatně svěřit tehdy tříměsíční kotě ragdolla tortie colourpoint Sarah Síh ( narozena 18. 7. 2004, PP NCHK 32/04/RAG) rodině s postiženým chlapcem a jeho dvěma zdravými sestrami. Jedná se o chlapce s DMO. Sarah pochází z připařovací plemenitby, jejímž cílem je zlepšení vitality a vkřížení nových barev do plemene ragdoll.

Protože nás na Mezinárodním semináři o zooterapii v Brně v loňském roce velmi zaujal příspěvek Mgr. Ervína Reisause i jeho zmínka o tom, že je připraven darovat svá odchovaná koťata vytypovaným klientům, a jak nám později potvrdil v soukromém rozhovoru, této praxe i využívá, rozhodli jsme se Sáru Radimkovi a jeho rodině věnovat.

S ragdolly se v našem klubu pracuje již od počátku Návštěvní služby, tedy od roku 2001 a akcí pro děti se účastní již od roku 1995. Máme tedy s tímto modrookým, krásným plemenem polodlouhosrstých koček dlouholeté zkušenosti. Další výhodou bylo, že kočička Sarah je ze třetí generace ragdollů odchovaných v NCHK a povahové vlastnosti jejích rodičů i prarodičů byly dobře známy. Její matka Matti, babička Naomi, teta Barča i otec Baltazar pracují v Návštěvní službě . Ovšem kotě je kotě a stejně jako u malého dítěte hodně závisí nejenom na vrozených dispozicích, ale i na dalším běhu života a formování prostředí.

Dáváme tedy slovo Radimkově mamince a uvádíme úryvky z jejího dopisu, který NCHK obdržel před několika málo dny:

   „Když jsme od Vás odjížděli, měla jsem smíšené pocity, jestli to rozhodnutí je správné, jestli to všechno zvládneme a sžijeme se. Sárinka se mi zdála plachá a málo mazlivá a já k tomu našemu postiženému kloučkovi potřebovala, když už tak zvířátko, které bude klidné- spíš flegmatické. Můj muž nebyl z toho důvodu nadšen, jen holčiny byly nadšené a šťastné- splnil se jim sen!

Dnes je to jiné. Můj muž, který když u Vás nasedal do auta se tam málem nevešel jak měl nafouklé tváře. Dnes každé ráno s kočičkou popíjejí kafíčko, mazlí se s ní a ona přede do roztrhání těla. Nedej bože, že vstávám ve stejnou hodinu a ona odbíhá podívat se za mnou do koupelny. Přijde si pro ni, že prý se ještě dostatečně nepomazlili!……

Radimek ze začátku jako by ji nevnímal a ona se ho bála, protože on je prostě jiný. Pohybuje se po zemi, je hlučnější a nemotornější.

   Později, když on lezl po zemi, ona na něho zpoza rohu číhala a snažila se ho „ulovit“ – provokovat. Nejprve dělal, že ho to moc nezajímá a nevšímal si jí. Dlouho to ale netrvalo, když mu skočila na botičky ( kde má šněrovadla), začal se smát a už vyčkával, kdy to udělá znova. Další oblíbená hra je to, že Radimek si velmi rád hraje s malinkými autíčky, která různě rozkládá kolem sebe. A ona mu mezi ně vždycky skočí a pacičkama si s nimi začne hrát, auta různě projíždějí a ono se mu to líbí. Směje se, až z toho tuhle měl „štukačku“. Hrají si navzájem. měla jsem pocit, že spíš ona se snaží s ním sblížit. Ale je vidět, že i ona mu není lhostejná, protože když únavou se zkroutí a usne na jeho válendě, tak si toho všimne a začne jí snášet hračky. Vždy k ní přileze a plácne hračku na ni ( tím svým neobratným způsobem)

a ona se vždycky tak protáhne, zvedne oko, jako by chtěla říci :“Tak mi to teda dej, ale já si teď hrát nebudu, chce se mi spát!“ Když už toho bylo moc, tak kousek poodlezla a nechala si to zase líbit. ….

   Můžu Vám říci, že to zvířátko nám celé rodině dalo úplně jiný náboj. …“

 

Samozřejmě, že ze zkušeností získaných za tak krátké časové období ( konec října 2004 až konec února 2005) nelze vyvozovat směrodatné závěry. Kdyby však Sářina přítomnost v rodině „pouze“ všem jejím členům dávala radost a odváděla jejich pozornost k příjemnějším zážitkům, je to dostatečný důvod pokusit se o soužití postiženého dítěte se zvířetem s odpovídajícími povahovými vlastnostmi za dodržení veterinárních a hygienických podmínek.

I v tomto roce jsou NCHK a CHS Síh a z Tepmlu připraveny poskytnout po jednom kotěti odpovídajících povahových vlastností rodinám s postiženým členem, budou-li osloveny. Další vývoj v soužití Radimka, jeho rodiny a Sáry budeme průběžně sledovat.

 

Jak jsme již informovali v prosincovém čísle, nemůžeme umísťovat zvířata do Domovů důchodců či jiných sociálních zařízení , jak jsme o to byli požádáni nejmenovanou organizací, není-li jasně a přesně definován nový majitel zvířete, způsob krmení a péče a způsob ochrany zvířete v případě, že se změní vedení zařízení, které tam nebude chtít zvíře dále ponechat. Pracujeme se živými tvory, kteří jsou na nás zcela závislí, což nesmírně zavazuje. Jsou členy našich rodin a milujeme je. Z tohoto důvodu je pro nás situace, kdy bychom darovali kotě do nejistoty, nepřijatelná. Naopak možnost umístění kotěte do rodiny s postiženým členem dává veškeré naší chovatelské činnosti smysl…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *