Dobrovolnictví má určitě smysl

Strakonice – Canisterapie, léčba pomocí psa, si u nás získává stále více příznivců. Zeptali jsme se proto Zde ny Kohoutové, sociální pracovnice a ergoterapeutky Domova důchodců v Lidické ulici ve Strakonicích.

Proč jste se rozhodli umožnit svým klientům absolvovat právě tento druh léčby?

Protože je dávno dokázáno, že přítomnost zvířat působí na zdraví člověka příznivě. Nepřímo totiž pomáhá lidem, kteří jsou smutní, nemocní a také těm, kteří nemohou chodit a život za branami domova důchodců je pro ně svým způsobem tabu.

Zatíží návštěvy terapeutky a jejího psa váš rozpočet?

Canisterapeut je dobrovolník, který se svým psem navštěvuje různá sociální zařízení ve svém volném čase. Takže kromě spokojených staroušků, nadšeného psa a jeho vůdce nás nebudou tyto návštěvy stát ani korunu.

Pořádáte pro své klienty ještě nějaké další akce, které jim zpříjemňují čas strávený v domově důchodců?

Začali jsme spolupracovat s dobrovolným občanským sdružením Koník. Každý den tedy za staroušky přijde někdo, kdo si s nimi bez nároku na odměnu popovídá a potěší jejich srdce i duši.

Myslíte si, že práce dobrovolníků se seniory má smysl?

Ze zkušenosti vím, že se naši klienti na dobrovolníky těší, ptají se, kdy přijdou, co budou dělat a podobně. Jejich práce určitě smysl má. Získají při ní nové zkušenosti a možná i změní pohled na život ve stáří. Seniorům zase osvěží stereotyp života v domově důchodců.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *