Cestování mimo země unie je pro majitele psa náročnější

Při prázdninovém cestování, na které bereme i své psy či kočky, musíme ještě před cestou zvážit, kudy všude budeme projíždět. ” Pokud projíždíme jen po zemích EU, stačí nám takzvaný pas pro malá zvířata. Ten musejí mít psi, kočky a fretky. Pas vystaví každý schválený soukromý veterinární lékař. Podmínkou jeho vydání je označení zvířete. To musí být čitelně tetováno, lepší však je, když má zaveden elektronický čip. Tyto služby nám zajistí soukromý veterinář. Zvíře musí být také v souladu s naším veterinárním zákonem očkováno proti vzteklině. První očkování musí mít zvíře přitom ve třetím měsíci po narození,” uvedl mluvčí Státní veterinární správy ČR ( SVS) Josef Duben.

S určitými odlišnostmi v podmínkách při cestování je třeba počítat při cestách do Velké Británie, Severního Irska, na Maltu či do Švédska. Tyto země požadují potvrzení z EU uznané laboratoře

( takovou máme v Liberci) o účinnosti vakcinace proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je potřeba toto vyšetření mít šest měsíců předem. Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině. Británie, Irsko, Malta, Finsko a Kypr též požadují do osmačtyřiceti hodin před vstupem ošetřit psa, kočku nebo fretku prostředkem proti echinokokóze a klíšťatům. Švédsko a Finsko požadují ošetření proti echinokokóze maximálně 10 dní před vstupem. Toto ošetření opět zajistí na požádání soukromý veterinární lékař.

Turisté, kteří směřují do některé z nečlenských zemí, pas pro malá zvířata potřebují při návratu na území EU. Navíc pak musejí splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země. V případě Chorvatska, nejčastějšího cíle, musí mít majitel pro své zvíře potvrzení o vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o identifikaci – tetování, nebo označení čipem – to vše je obsaženo v pasu pro malá zvířata. Jde- li o mladého psa s prvním očkováním, tak musí být provedeno nejméně 6 měsíců před vstupem. ” Navíc pak musí mít cestovatel potvrzení od soukromého veterinárního lékaře o tom, že zvíře je zdravé, a potvrzení z místně příslušné krajské, popřípadě městské veterinární správy, že v místě je tzv. příznivá nákazová situace ( tzv. kulaté razítko). Chorvatsko ještě uvádí, že do země nesmějí psi plemen pitbul apod., kteří nejsou zapsáni v registru Mezinárodního kynologického svazu ( FCI),” upřesnil mluvčí SVS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *