Canisterapie součástí Základní školy ve Ždárkách

ŽĎÁRKY

Naše základní škola ve Žďárkách patří mezi ty malé školy na první pohled skryté před širokou veřejností doslova na hranicích naší vlasti. Avšak ani její umístění, ani počet dětí, které ji navštěvují a už vůbec ne to, co tam prožívají, z ní nedělá školu méněcennou a nedůležitou, právě naopak.

Náš malý kolektiv je kolektivem rodinného typu. Všichni se velmi dobře známe a snažíme se vždy společnými silami vyřešit to, co nás trápí, co nám nejde. Zároveň máme možnost za kýmkoliv přijít, společně se s ním potěšit a sdělit mu své radosti.
V poslední době je naší společnou radostí pravidelná a milá psí návštěva.

Prvního společného setkání se účastnily všechny děti. S pejsky si pohrály, učily se je vodit, správně pochválit, podat pochoutku. Všechna další setkání jsou věnována zvláště žákům, kteří potřebují individuální péči. Pracují v malé skupině za odborného dozoru svého pedagogického asistenta a terapeuta. Psí společnost je pro ně nejen hrou, motivací k učení, ale zároveň terapií. Odborně se tato činnost nazývá „canisterapie“. Jejím hlavním úkolem je přispívat k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podporuje správnou verbální a neverbální komunikaci, pomáhá při rozvoji prostorové orientace, cvičí koncentraci pozornosti. Má velký vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze. Společnou hrou pejsků a dětí se všichni učí vzájemné toleranci, trpělivosti, odvaze, sebeprosazení.

Navštěvuje nás několik pejsků: pejsek Jonáš, fenka Sára, štěňátko Bubo a pes Hary a jejich průvodkyně.

Všem jim touto cestou velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *