Byl vám znemožněn vstup na nějakou akci kvůli zdravotnímu postižení?

Národní rada zdravotně postižených ČR navázala spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů (SOS), které se zabývá obhajobou spotřebitelských práv. Společně budou monitorovat případy, kdy byl lidem znemožněn přístup na různé akce kvůli jejich zdravotnímu postižení. Národní rada vyzývá k neprodlenému oznamování takových situací, podrobnosti jsou na jejím webu.
V těchto dnech NRZP ČR navázala spolupráci s občanských sdružením Sdružení obrany spotřebitelů ČR ( SOS ). Toto občanské sdružení se zabývá obhajobou spotřebitelských práv tzn., že poskytuje informace např. při problémech s reklamací výrobků či služeb, řeší problémy s telekomunikačními firmami pokud přišlo např. nesmyslné vyúčtování, zabývá se problematikou nákupu přes internet, problémy v záručních dobách výrobků apod.

Mimo tyto činnosti se SOS zabývá také diskriminací občanů v přístupu ke službám a zbožím. Tato část jejich činnosti je platformou pro spolupráci s NRZP ČR. NRZP ČR se také zabývá problematikou diskriminace a společně s SOS jsme se shodli, že občané se zdravotním postižením jsou velmi často vystaveni diskriminaci v přístupu ke zboží či službám. SOS se také zabývá diskriminací v přístupu např. ke kulturním statků, do restaurací atd. Pomáhá tedy osobám, kterým nebyl znemožněn vstup na různé akce a to např. z důvodu zdravotního postižení či jiných důvodů. Ze zkušenosti víme, že takovýchto případů je poměrně mnoho, společně s SOS jsme se dohodli, že budeme jednotlivé případy monitorovat. Budeme se snažit okamžitě na tyto případy reagovat a případy také medializovat. Domníváme se, že tento způsob diskriminace je v demokratické společnosti zcela nepřijatelný.

Velmi bychom uvítali kdybyste nám oznamovali a to pokud možno okamžitě případy, kdy Vám bude znemožněn přístup z důvodu zdravotního postižení, do jednotlivých institucí. Záleží na Vás jak rychle budete reagovat, abychom dokázali účinným způsobem poukazovat na tyto případy a zabránit jejich opakování. Jednotlivé případy můžete sdělovat na  Více informací o občanském sdružení Sdružení obrany spotřebitelů ČR je možné nalézt na www.spotrebitele.info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *